Jakie są najlepiej opłacalne zawody?

Coraz bardziej chcemy żyć na wysokim standardzie i dlatego szukamy najlepszej ścieżki rozwoju. Starannie wybieramy zawód, który pozwoli nam zaspokoić nie tylko podstawowe potrzeby życiowe, ale również pozwoli nam żyć na wysokim standardzie.

Dobra inwestycja na przyszłość

Od dawna trudzimy się jaki zawód wybrać, co będzie najlepsze i co przyniesie najwięcej korzyści, jakie są najlepiej płatne zawody?. Według badań najlepsze zarobki osiągają osoby wykształcone w kierunku ekonomicznym, zaraz po nich kolejne miejsca zajmują osoby, które ukończyły medycynę, prawo, informatykę. Warto więc na początku zaznaczyć, że uzyskanie tytułu magistra lub doktora jest pierwszym krokiem do otrzymania stanowiska z wysokim wynagrodzeniem.

Jakie są zatem dobrze płatne zawody?

Dobrze płatne zawody

Ekonomiści, prawnicy, medycy i informatycy mają przede wszystkim wykształcenie i twarde kompetencje (wiedza i umiejętności) i to one właśnie decyduje, że są najbardziej opłacalnymi zawodami.
Oto najbardziej opłacalne zawody:
1. Osoby zarządzające funduszami instytucji finansowych – ich zarobki średnio kształtują się w okolicach 30 tysięcy złotych. Osoby takie często zatrudniane są na stanowiskach ekspertów finansowych i wymagana jest od nich ogromna wiedza z zakresu ekonomii, statystyki, finansów, rachunkowości i prawa gospodarczego. Osoby te muszą również zdać egzamin zorganizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach osiągają największe dochody, zatem śmiało możemy uznać, że zawód ten triumfuje w kategorii „najlepiej płatne zawody”.
2. Główny aktuariusz w ubezpieczeniach – w tym zawodzie wynagrodzenie jest wysokie, bo średnia wynosi aż 24 tysiące złotych. Osoba na tym stanowisku ocenia ryzyko i wartość projektów, przygotowuje kalkulację inwestycji. Co ważne, zawód ten jest wpisany na listę zawodów zaufania publicznego. Aspirując na zawód aktuariusza również konieczne jest zdanie egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego.
3. Starszy prawnik w kancelarii – średnie zarobki tutaj kształtują się tutaj w granicach 20 tysięcy. Droga do zdobycia wykształcenia jest nieco dłuższa, ponieważ oprócz studiów prawniczych należy jeszcze ukończenie aplikacji.
4. IT Business Partner – tutaj również średnie zarobki wynoszą ok. 20 tysięcy złotych. Niewątpliwe jest to obecnie jeden z popularniejszych zawodów. Business Partner ocenia zapotrzebowania klienta i czuwa, aby zlecenie było sprawnie zrealizowane.
5. Monitor badań klinicznych – średnio zarobki to około 19 tysięcy złotych. Jest to jedno z ciekawszych zawodów, ponieważ osoba na tym stanowisku ocenia i kontroluje zgodność badań klinicznych z zasadami praktyki klinicznej. Do głównych obowiązków należy również opieka i ochrona pacjentów.
6. Doradca klienta strategicznego w bankowości – osoby na takich stanowiskach zarabiają średnio 18 tysięcy złotych. Do podstawowych obowiązków należy: koordynacja polityki prowadzenia banku, pozyskiwanie nowych klientów, dbanie o dotychczasowego klienta, negocjowanie ofert i umów.
7. SAP consultant – średnie zarobki to ok. 18 tysięcy złotych. Stanowisko to łączy kompetencje z branży logistycznej i IT. Osoba na tym stanowisku zajmuje się analizą, projektowanie i wdrażaniem oprogramowania SAP
8. Główny księgowy – osoba koordynująca wszystkimi transakcjami w firmie zarabia średnio 17 tysięcy złotych. Osoba na stanowisku głównego księgowego musi mieć wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i międzynarodowych standardów ewidencjonowania wydatków.
9. Security consultant- średnie zarobki to 17 tysięcy złotych. Osoba na tym stanowisku zajmuje się cyberbezpieczeństwem – bezpieczeństwem danych, wykrywaniem zagrożeń.
10. Doradca medyczny – średnie zarobki kształtują się w granicach 17 tysięcy złotych. Doradcę medycznego nie należy mylić z przedstawicielem handlowym. Są to dwa inne zawody. Doradca medyczny jest odpowiedzialny przede wszystkim za wprowadzenia na rynek nowy produktów i koordynowanie pracy zespołu badawczego. Doradca medyczny musi mieć tytuł doktora nauk medycznych. Jest to również jeden z ciekawszych zawodów.

Myślisz nad zmianą zawodu? Przekonaj się, że przebranżowienie wcale nie jest takie trudne

Redakcja ecomanager.pl