Trening mentalny w pigułce

W ostatnim czasie coraz częściej można natrafić na artykuły dotyczące mentalnego przygotowania sportowców. Biorąc pod uwagę nowoczesne techniki przygotowania fizycznego i technicznego, to właśnie przygotowanie psychiczne do rywalizacji często jest czynnikiem decydującym o ostatecznym sukcesie sportowca. Czym zatem jest trening mentalny i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest trening mentalny?

Trening mentalny to praktyczne zastosowanie metod z zakresu psychologii, socjologii i nauk o sporcie mający na celu poprawę zdolności do radzenia sobie z nerwami i stresem oraz wyćwiczenie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji w stresujących sytuacjach. Trening mentalny znajduje zastosowanie przede wszystkim w sporcie, jednak od pewnego czasu można zauważyć duży wzrost popularności treningu mentalnego wśród ludzi ze świata biznesu i inwestorów. Dzięki wykorzystaniu technik treningowych opartych na wiedzy psychologicznej i socjologicznej trening mentalny umożliwia uzyskanie lepszej kontroli nad emocjami. Trening mentalny jest nową formą pracy nad rozwijaniem własnego potencjału. Zastosowanie praktycznych technik, narzędzi i modeli sprawia, że zarówno sportowcy, jak i biznesmeni zaczynają lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, co poprawia osiągane przez nich rezultaty w ich sferze działania.

Krótka historia treningu mentalnego – kto powinien z niego korzystać?

Początkowo trening mentalny był wykorzystywany jedynie wśród sportowców. Podstawowym celem treningu mentalnego było przygotowanie wyczynowych sportowców, aby byli gotowi do wykorzystania wszystkich swoich umiejętności podczas rozgrywek. Jak wiadomo, atmosfera na treningach jest całkiem inna niż podczas zawodów na stadionie lub na hali, kiedy sportowcom towarzyszą setki lub tysiące kibiców. W niektórych sportach, które są popularne wśród typerów obstawiających mecze online jak np. w boksie lub w tenisie, trening mentalny jest nastawiony również na to, aby przygotować sportowców na nieprzewidziany przebieg walki lub meczu – np. gdy przeciwnik okaże się w znacznie lepszej dyspozycji. Z czasem trening mentalny zyskał popularność wśród brokerów, inwestorów, przedsiębiorców, menadżerów, a nawet polityków. Powstanie nowych technik sprawiło, że trening mentalny jest dziś praktykowany przez przedstawicieli różnych zawodów i dyscyplin sportowych.

Zalety treningu mentalnego

Coraz szersze zastosowanie treningu mentalnego nie jest jedynie rezultatem skutecznych metod marketingowych, a skutecznego wpływu na wyniki sportowców i przedstawicieli różnych zawodów. Trening mentalny uczy radzić sobie ze stresem oraz pokazuje, jak skutecznie się relaksować. Poza tym poprawia koncentrację uwagi, zwiększa poziom motywacji i ułatwia skupienie się na tym, co naprawdę ma znaczenie w danym momencie. Techniki wykorzystywane w treningu mentalnym pomagają również w rozwoju pewności siebie w każdej sytuacji oraz w wypracowaniu optymistycznej postawy życiowej.

Wyznaczanie celów – podstawowa technika treningu mentalnego

Jedną z najważniejszych technik treningu mentalnego jest praca nad prawidłowym wyznaczaniem celów i koncentrowaniu się na nich. Psycholodzy sportu dzielą cele na trzy kategorie: cele dotyczące wyniku, cele związane z wykonaniem oraz cele dotyczące progresu. Taki sam podział można zastosować nie tylko w sporcie, ale również w innych dziedzinach życia. Odpowiednie skonstruowanie celu, jego wizualizacja oraz przygotowanie mentalne na wypadek pewnych komplikacji to często czynniki decydujące o ostatecznym powodzeniu danego przedsięwzięcia. Trening mentalny uczy, jak formułować i realizować swoje cele. Prawidłowo wyznaczony cel to taki, któremu towarzyszy plan zawierający działania oraz przygotowanie mentalne, które jest konieczne do jego osiągnięcia.

Redakcja ecomanager.pl