Ochrona osób i mienia – jak wygląda taka usługa i na czym polega?

Każdy przedsiębiorca staje przed trudnym zadaniem – musi zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, klientom oraz zabezpieczyć mienie przed zniszczeniem i kradzieżą. Jedną z najskuteczniejszych form kompleksowej ochrony w biznesie jest skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Na czym polega taka usługa i w jaki sposób jest realizowana? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Jak wygląda ochrona fizyczna osób i mienia w firmach?

Najstarszą formą zapewnienia bezpieczeństwa w firmach jest ochrona fizyczna. Polega ona na obecności wyszkolonych pracowników agencji ochrony, którzy w sposób bezpośredni reagują na pojawiające się zagrożenia, np. na akty wandalizmu i przemocy oraz na kradzieże. Oprócz bezpośrednich środków bezpieczeństwa, ochrona fizyczna osób i mienia wykorzystuje środki prewencyjne (zniechęcające) i detekcyjne (ostrzegające o zagrożeniu). W niektórych miejscach (np. sektor finansowy, handlowy i przemysłowy) agencja ochrony osób i mienia realizuje usługi ochrony fizycznej całodobowo. W ramach ochrony fizycznej ochroniarz może:

  • pełnić usługi recepcyjne,

  • patrolować obiekt,

  • sprawdzać stan pomieszczeń,

  • obsługiwać monitoring wizyjny,

  • kontrolować ruch osobowy i towarowy,

  • dokumentować i raportować bieżącą sytuację w obiekcie,

  • reagować na pojawiające się zagrożenia.

Oprócz tego ochrona fizyczna jest pomocna podczas przeprowadzania akcji ewakuacyjnych w firmach, niezbędna podczas zabezpieczania imprez masowych i obsługi wartości pieniężnych (konwojowanie ładunków, serwis bezobsługowych urządzeń płatniczych, przechowywanie i zarządzanie stanami gotówkowymi).

W jaki sposób agencja ochrony osób i mienia zabezpiecza obiekty?

Kompleksowa i skuteczna ochrona osób i mienia w firmach polega na obecności doświadczonych i wyszkolonych ochroniarzy oraz zastosowaniu zabezpieczeń technicznych. Monitoring wizyjny, systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu to najczęściej wybierane rozwiązania z zakresu ochrony technicznej. Przy czym agencja ochrony osób i mienia zabezpieczająca obiekt zawsze dobiera rozwiązania na podstawie przeprowadzonego wcześniej audytu bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem kontroli jest sprawdzenie szczelności ochrony, ocena ryzyka, wykrycie słabych stron i ustalenie strategii ochrony tak, aby zwiększyć profil bezpieczeństwa firmy.

Brak skorelowania ochrony fizycznej z rozwiązaniami cyfrowymi może nie dać oczekiwanych rezultatów. Co więcej, obecność elektronicznych systemów zabezpieczeń z reguły zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników ochrony fizycznej, co może przełożyć się na ograniczenie wydatków na ochronę obiektu.

Poszukiwanie firmy ochrony osób i mienia – jak znaleźć najlepsze usługi ochrony?

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz ochrona mienia w firmie to zadania dla profesjonalnej firmy ochroniarskiej. Przed wyborem agencji ochrony warto zapoznać się z jej ofertą, sprawdzić doświadczenie oraz referencje klientów. Najlepsze firmy podchodzą do klientów indywidualnie – dobierają rozwiązania dopasowane do profilu działalności oraz do specyfiki obiektu. Ochrona osób i mienia powinna być realizowana w sposób niezakłócający prowadzenie biznesu, ma zapewniać ciągłość usług. Najlepsze firmy ochrony osób i mienia wdrażają zaawansowane zabezpieczenia techniczne, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i opłacalne. Dzięki temu gwarantują optymalizację kosztów i wieloobszarową poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Redakcja ecomanager.pl