Jak wygląda wspólne opodatkowanie małżonków

Bez wątpienia wspólne rozliczenie z małżonkiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest jednym ze sposobów jego zaoszczędzenia. Przede wszystkim jest ono korzystne dla małżonków, którzy uzyskują zróżnicowanej wysokości dochody. Wraz z wejściem w życie Nowego Ładu, małżonkowie mogą rozliczać dochody już od momentu rozpoczęcia związku małżeńskiego, nawet jeśli został zawarty po rozpoczęciu roku podatkowego. Jak dokładnie wygląda wspólne opodatkowanie małżonków?

Rozliczenie z małżonkiem – zmiany od 2022

Warto mieć na uwadze, że każdy małżonek jest zobowiązany do odrębnego rozliczenia podatku dochodowego. Jednakże ustawodawca daje taką możliwość, aby małżonkowie mogli rozliczyć się wspólnie. A czy istnieje okoliczność, która jest szczególnie opłacalna dla pary małżeńskiej?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest bardzo korzystne w sytuacji, kiedy jeden z małżonków zarabia znacznie więcej od drugiego.

Jak łatwo jest się domyślić, wspólne rozliczenie dochodów przez małżonków jest w Polsce ogromnie popularną preferencją podatkową. Po wejściu w życie Polskiego Ładu dostęp do wspólnego opodatkowania stał się jeszcze bardziej ułatwiony. Obecnie wspólne rozliczenie będzie możliwe także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego po rozpoczęciu roku podatkowego.

wspólne opodatkowanie małżonków

Oczywiście warunkiem wspólnego opodatkowania małżonków jest konieczność pozostawania we wspólności majątkowej. Oczywiście nie można zapominać także o tym, że małżonkowie muszą być polskimi rezydentami podatkowymi.

Jeśli jeden z małżonków wybrał formę podatku liniowego, nie będzie możliwe wspólne rozliczenie. Podobnie jest w przypadku opodatkowania jednego z małżonków podatkiem tonażowym.

Przeczytaj również https://ecomanager.pl/telepraca-a-praca-zdalna/

Wspólne opodatkowanie małżonków – jak skorzystać?

Aby móc skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodowego, jeden z małżonków musi złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów w zeznaniu rocznym. Oczywiście każdy z małżonków może złożyć taki wniosek osobno, ale jeśli zrobi to tylko jeden z nich, będzie to traktowane jakby został on upoważniony przez drugiego małżonka. Możliwe jest to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w zeznaniu podatkowym.

Nie można także zapomnieć o powiadomieniu pracodawcy o zamiarze wspólnego opodatkowania. Jest to niezbędne w celu prawidłowego obliczenia zaliczki, którą pracodawca będzie musiał pobrać od wynagrodzenia tegoż pracownika.

Pracownik powinien na piśmie złożyć oświadczenie o rozliczeniu dochodów z małżonkiem, lecz nie istnieje formalny dokument, który należy przedłożyć pracodawcy.

Pomocny może być również filmik od Ministerstwa Finansów:

Korzyści ze wspólnego rozliczenia małżonków

W celu obliczenia podatku, w przypadku wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, należy zsumować dochody małżonków, a następnie od sumy dochodów odjąć koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, a także inne odliczenia. W kolejnym kroku uzyskany wynik należy podzielić przez dwa, a kwotę dochodu dla każdego z małżonków pomnożyć przez właściwą stawkę podatku.

Wspólne opodatkowanie małżonków zyskuje coraz większą popularność wśród podatników. Bez wątpienia przepisy, które zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, znacznie ułatwiły tę preferencję podatkową.

Redakcja ecomanager.pl