Urlop macierzyński i rodzicielski

Urlop po urodzeniu dziecka jest przeznaczony dla każdej mamy lub wedle życzenia można go współdzielić z tatą dziecka. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalności zostały zawarte w tekście poniżej.

Urlop macierzyński

Jego początek wyznacza dzień porodu i trwa przez dwadzieścia tygodni. Obecne przepisy mówią o tym, że każda kobieta musi wykorzystać najmniej dwa tygodnie. Reszta dni nie przepada, ponieważ może zostać wykorzystana przez ojca dziecko jako tatusiowe. Długość urlopu macierzyńskiego jest zależa od tego, ile dzieci urodzi się podczas porodu:
– 2 dzieci – 31 tygodni
– 3 dzieci – 33 tygodnie
– 4 dzieci – 35 tygodni
– 5 dzieci i więcej – 37 tygodni.

Rodzicielski urlop

Ta forma urlopu przysługuje od razu po urlopie macierzyńskim i trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. Warto wiedzieć, że z tego urlopu również mogą skorzystać oboje rodziców np. jednocześnie tylko wtedy jego czas skróci się do 16 tygodni. Oczywiście kobieta może w dowolnej chwili zakończyć urlop rodzicielski i resztę dni oddać swojemu mężowi.

Dowiedz się również jak wygląda wypowiedzenie umowy przez pracownika

Jak otrzymać zasiłek macierzyński?

Kobiety na urlopie macierzyńskim nie otrzymują wynagrodzenia, natomiast przysługuje im zasiłek macierzyński. Należy pamiętać, że jest on wypłacany tylko tym kobietom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Jaki zostanie nam przyznany zasiłek, zależy przede wszystkim od kwoty pensji jaką mieliśmy na rękę lub składki, która była odprowadzana na ubezpieczenie, jeśli posiadamy swoją działalność gospodarczą. Osoby, które będą na zasiłku 20 tygodni, otrzymają 100% wymiaru zasiłku tyle samo procent uzyskają osoby, które spędzą z dzieckiem pierwsze 6 tygodni.
W chwili kiedy osoba jest zdecydowana na kontynuowanie urlopu rodzicielskiego zaraz po macierzyńskim, wtedy otrzymuje 80% podstawy wymiaru zasiłku, jednak musi złożyć wniosek w ciągu 21 dni po porodzie.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Warto wiedzieć, że nie trzeba składać żadnych papierów, ponieważ urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu przyjścia dziecka na świat. Należy pamiętać, że urlop macierzyński możemy wziąć również do 6 tygodni przed narodzeniem dziecka ( np. ze względu zagrożonej ciąży), jednak w takim przypadku należy złożyć odpowiednie dokumenty.
Czasami nasz maluch tuż po urodzeniu wymaga pozostania w szpitalu, dlatego pracująca mama może dostać dodatkowe dni wolne. W momencie, kiedy dziecko zostaje w szpitalu przez pierwsze np. 8 tygodni po urodzeniu dziecka, kobieta wykorzystuje zasiłek macierzyński a następnie może złożyć wniosek do pracodawcy o jego przerwanie by pozostałą część wziąść dopiero kiedy dziecko wyjdzie ze szpitala.
Po zasiłku macierzyńskim przysługuje również rodzicielski urlop w tym celu należy złożyć wniosek najpóźniej do 21 dni po narodzinach dziecka.

Jakie papiery musimy przygotować do wniosku o urlop
rodzicielski?

Przede wszystkim we wniosku musi znajdować się:
– imię i nazwisko nasze oraz dziecka
– data i miejsce urodzenia dziecka
– czas w jakim chcemy wziąć urlop
– adnotację o tym, że małżonek nie będzie korzystał z urlopu
– podpis pracodawcy
Oprócz tego do pisma należy dołączyć takie dokumenty jak:
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
W przypadku kiedy przyszła mama składa wniosek przed porodem, wtedy należy dołączyć do wniosku kopię zaświadczenia od lekarza prowadzącego na którym znajduje się przewidywana data rozwiązania.

Warto pamiętać, że w chwili obecnej kobiety mogą starać się o urlop wychowawczy, który wynosi 36 tygodni. Oprócz tego otrzymują bez względu na dochody 500 plus na dziecko. Jeśli od nowego roku wejdzie świadczenie, które uprawnia do wypłaty ok. 12 tysięcy jednorazowo na dziecko w wieku 12-36 miesięcy wtedy kobieta dostanie je bez względu na przysługujące 500 plus.

Przeczytaj również na temat pracy bez studiów

Redakcja ecomanager.pl