Na czym polegają subwencje dla samozatrudnionych

Kredyty, dotacje, pożyczki oraz subwencje dla samozatrudnionych są różnymi dostępnymi formami pomocy finansowy. Wśród przedsiębiorców najmniejszą popularnością cieszą się subwencje, które są dobrym źródłem wsparcia finansowego, ale pod warunkiem, że są dobrze dobrane.

Czym są subwencje?

Dzięki nim można prowadzić działalność i liczyć na systematyczny rozwój firmy. Subwencja to przede wszystkim podstawowa forma pomocy finansowej, która jest przeznaczona nie tylko dla podmiotów publicznych, ale również dla prywatnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie istnieje żadna oficjalna definicja subwencji. W prawie finansów publicznych jest to jednak określane jako świadczenie publicznoprawne na rzecz innych podmiotów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na rzecz samorządów terytorialnych przeznaczane są zazwyczaj najbardziej popularne świadczenia. Dużym zainteresowaniem cieszą się także fundusze europejskie, które są dużym wsparciem dla polskiej gospodarki. Subwencje przeznaczane są przeważnie na działania administracyjne oraz społeczne. Nie wszyscy mają jednak świadomość, że osoby samozatrudnione lub przedsiębiorcy również mogą otrzymać subwencję. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie istnieje definicja prawna subwencji, która bywa określana mianem formy pomocy finansowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to w pierwszej kolejności świadczenie publicznoprawne. Oznacza to, że wszelkie środki finansowe pochodzą bezpośrednio ze Skarbu Państwa. To właśnie Skarb Państwa zajmuje się przekazywaniem ich dla podmiotów z odpowiedniego budżetu.

Przeczytaj również na temat kalkulatora kosztów pracodawcy

Zalety subwencji

Warto dodać, że ze źródeł Unii Europejskiej również mogą być finansowane subwencje. Trzeba jednak pamiętać, że Unia Europejska precyzyjnie określa, gdzie mogą być ulokowane środki. Bezzwrotny charakter jest najważniejszą cechą subwencji. Oznacza to, że nie trzeba wcale zwracać świadczenia publicznoprawnego otrzymanego przez gminy, przedsiębiorstwa oraz inne jednostki. Jest to duża różnica w porównaniu do dotacji, pożyczek oraz kredytów. Charakter roszczenia prawnego ma subwencja przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Oznacza to, że środki muszą być przekazane, jeśli w budżecie została określona taka forma wsparcia dla określonych podmiotów. Wyrównanie różnic pomiędzy dochodami jednostek samorządów terytorialnych oraz poszczególnych podmiotów jest oczywiście głównym celem subwencji. Można wyróżnić również kilka typów subwencji, takich jak: ogólne, przedmiotowe, oświatowe oraz wyrównawcze. Subwencje ogólne to środki finansowe, które są zarządzane na podstawie kryteriów ustalonych odgórnie.

Rodzaje subwencji

Subwencje przedmiotowe to przede wszystkim pomoc skierowana na konkretne działania. Ważne są także subwencje oświatowe, które służą zmniejszaniu różnic w edukacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej są one kierowane do gmin, powiatów oraz województw. W celu wyrównania różnic finansowych przyznawane są także subwencje wyrównawcze dla jednostek terytorium narodowego. Należy mieć na uwadze, że pozyskanie środków finansowych przy pomocy subwencji jest ostatnio niezwykle popularne. Oprócz tego został stworzony specjalny program wsparcia dla przedsiębiorców. Za jego stworzenie odpowiedzialny jest polski Fundusz Rozwoju, który wziął pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną na świecie. Należy mieć świadomość, że zarówno mikro, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z subwencji, żeby poprawić swoją sytuację finansową. Należy jednak pamiętać, żeby spełnić kilka warunków w celu otrzymania subwencji.

Interesuje cię praca w Norwegii? Koniecznie przeczytaj też ten artykuł

Redakcja ecomanager.pl