Uniwersytet WSB Merito – wyjątkowa, niepubliczna uczelnia w Warszawie

Uniwersytet WSB Merito Warszawa to niepubliczna uczelnia, która posiada w ofercie studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe czy studia MBA. Uczelnia proponuje kandydatom na studia różnorodne kierunki – od administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, poprzez ekonomię, finanse i rachunkowość, aż po informatykę, logistykę, prawo lub psychologię w biznesie i wiele innych propozycji. Tak szerokie portfolio edukacyjne sprawia, że każda osoba poszukująca nowych horyzontów kariery lub pragnąca całkowicie odmienić swoją ścieżkę zawodową, znajdzie kierunek i specjalność szyte na miarę jej potrzeb i wymagań.

Prywatna uczelnia w Warszawie dla wymagających studentów, czyli nowa odsłona Wyższych Szkół Bankowych

W 2023 roku, z połączenia Uczelni WSB Merito Warszawa oraz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, powstała nowa, wyjątkowa placówka edukacyjna – Uniwersytet WSB Merito Warszawa. Uzyskując status Uniwersytetu, uczelnia w Warszawie otrzymała zupełnie nowe możliwości, do których zaliczyć można chociażby uprawnienia do nadawania studentom stopnia doktora oraz doktora habilitowanego czy do prowadzenia projektów naukowych badawczych – na skalę krajową i międzynarodową.

WSB Merito

Historia marki WSB Merito sięga jednak znacznie dalej, niż tylko do 2023 roku. W latach dziewięćdziesiątych powstała pierwsza Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, do której, w miarę upływu czasu, dołączały kolejne – WSB w Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu. . W 2019 roku Wyższa Szkoła Bankowa została stworzona w Warszawie, przyciągając od tamtej pory coraz większe rzesze kandydatów i kształcąc coraz liczniejsze grona studentów. W 2023 roku Wyższe Szkoły Bankowe przeszły prawdziwą rewolucję, stając się Uczelniami WSB Merito – wciąż czerpiącymi z tradycji WSB (docenionych do tej pory przez ponad 450 tysięcy studentów), a jednocześnie otwierającymi się na nowe możliwości, innowacje i kierunki kształcenia.

Uniwersytet WSB Merito Warszawa – praktyczne wykształcenie, przyjazna organizacja

Wdrażając nową jakość do organizacji Uczelni WSB Merito, kierowano się przede wszystkim dwoma wartościami, których przejawy w codziennym funkcjonowaniu Uniwersytetu WSB Merito Warszawa z pewnością doceni każdy student. Chodzi tu o:

  • praktyczność kształcenia, rozumianą między innymi jako praktyczny charakter procesów nauczania, dostosowanie aktualnej oferty kierunków i specjalności do trendów na rynku pracy, utworzenie przestrzeni do wymiany myśli, pomysłów i uwag pomiędzy studentami i wykładowcami, a także jako wykorzystywanie innowacyjnych metod w prowadzeniu zajęć i wysoki stopień przydatności przekazywanej wiedzy;
  • przyjazność organizacji, polegającą na doskonałej organizacji studiów i niezawodnej administracji, dostosowaniu oferty do chęci łączenia nauki z rozwojem i pracą, stałym poszerzaniu oferty edukacyjnej, partnerskim traktowaniu kandydatów i studentów, a także na otwartości na zmiany i na elastrcznyczności systemu finansowania nauki.

Jeśli wymienione powyżej wartości są ci bliskie i szukasz prywatnej uczelni w Warszawie respektującej tradycję, a jednocześnie odpowiadającej na rynkowe trendy, to zapoznanie się z ofertą Uniwersytetu WSB Merito Warszawa może okazać się szczęśliwym finałem twoich poszukiwań.

Artykuł sponsorowany

Redakcja ecomanager.pl