Podstawa wymiaru składek

Płacenie składek ZUS, zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników, jest obecnie obowiązkowe dla każdego właściciela firmy. Brak wywiązania się z tych obowiązków może rodzić określone konsekwencje, na przykład karę grzywny. W obecnych czasach często ludzie zastanawiają się, ile wynosi składka ZUS za przedsiębiorców oraz pracowników. Wysokość składek zależeć będzie przede wszystkim od podstawy, której wysokość będzie uzależniona od kilku istotnych czynników. Co istotne, podstawą wymiaru składek na rzecz ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych) różni się trochę od podstawy wymiaru składki na choćby ubezpieczenie zdrowotne.

Jaka jest podstawa wymiaru składek?

Przedsiębiorcy, którzy zakładają swoją działalność gospodarczą, mogą korzystać z tak zwanego małego ZUS-u. Oznacza to bowiem, że przez okres 24 miesięcy opłacane są preferencyjne składki na rzecz ZUS. Warto podkreślić, że podstawa wymiaru tych składek będzie zależeć od obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego. Trzeba też wspomnieć, że dokładna podstawa preferencyjnych składek społecznych stanowi obecnie 30 procent wynagrodzenia minimalnego. Ponadto w 2021 r. wynagrodzenie minimalne jest na poziomie 2800 złotych. Od tej kwoty wyliczane będą składki, używając właściwego procenta, na przykład 2800 zł x 30 procent = 840 zł.

Księgowość online czy przez biuro rachunkowe? Zobacz, co lepiej sprawdzi się w twoim przypadku

Jaka jest wysokość pełnych składek ZUS dla przedsiębiorców?

Wysokość składek społecznych licząc w procentach będzie wynosić dokładnie tyle samo dla przedsiębiorcy, który opłaca preferencyjne składki, a także pełny ZUS. Jednakże obliczane będą od innych podstaw. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy nie będą mogli korzystać z preferencyjnych składek, opłacają je w o wiele wyższych sumach pieniężnych. W ich przypadkach, podstawy wymiaru składek będą zależeć od prognozowanych przeciętnych wynagrodzeń za pracę w danym roku. Warto zaznaczyć, że podstawa składki ZUS stanowić będzie 60 procent tej sumy. Ponadto w 2021 r. prognoza, która dotyczy przeciętnych wynagrodzeń za pracę, będzie wynosić 3155,40 złotych. Warto pamiętać o tym, że ta kwota stanowić będzie podstawę wymiaru składek. Ponadto składka zdrowotna dla wszystkich właścicieli firm będzie taka sama. Jest tak bez względu na to, czy dany przedsiębiorca będzie opłacać składki preferencyjne, czy może pełne – wszyscy jednak muszą opłacić składki zdrowotne – jest to obowiązek dla każdego przedsiębiorcy. Dodatkowo podstawa wymiaru składek na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego będzie uzależniona od wysokości przeciętnej wypłaty w sektorze przedsiębiorcy – włącznie z wypłatami zysków w czwartym kwartale roku poprzedniego. Stosowne informacje o tych kwotach podane są w GUSie.

Składki ZUS za pracownika

Podstawa wymiaru składek dla pracowników nie będzie kwotą odgórną. Ponadto wysokość składek zależeć będzie od wynagrodzenia brutto, które jest przyjmowane. Warto podkreślić, że przepisy gwarantują jednak wynagrodzenie minimalne z tytułu pracy. Co istotne, spora część składek będzie opłacana przez pracownika, to znaczy są one potrącane z wypłaty pracownika, a pozostałą lwią część opłacać będzie pracodawca z własnych funduszy, ponad wynagrodzenie, które wypłaca się pracownikom. Warto pamiętać o tym, że bez względu na to, czy przedsiębiorcy opłacają składki preferencyjne bądź pełne, to wszyscy będą mieć obowiązek do płacenia składek zdrowotnych. Warto pamiętać o tym, że podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie ograniczona do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w skali miesiąca.

Przeczytaj też na temat inflacji, czym jest i jak ją odczuwamy

Redakcja ecomanager.pl