Czym jest business process outsourcing?

Istotne cele współczesnego biznesu to skoncentrowanie się na najważniejszych obszarach działalności firmy oraz nieustanne zwiększanie efektywności procesów. Outsourcing procesów biznesowych jest więc doskonałą odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców. Co to jest BPO i kiedy warto się na to zdecydować? W artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Co to jest outsourcing procesów biznesowych?

Business process outsourcing, czyli BPO, to nic innego jak powierzanie wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym, wyspecjalizowanym w konkretnej materii. BPO pomaga firmom skupić się na głównym obszarze swojej działalności, ponieważ zadania, które nie stanowią istoty jej funkcjonowania, zostają oddane outsourcerowi w ramach outsourcingu procesów biznesowych. Podmioty świadczące usługi BPO współpracują z wieloma klientami z różnych branż. Dzięki temu mogą inwestować w technologię, automatyzację, szkolenia i stale ulepszać standardy obsługi, a także szybko dopasować procesy do zmieniających się przepisów prawa lub trendów.

Jakie obszary w biznesie można powierzyć firmom zewnętrznym w ramach BPO?

Outsourcing procesów biznesowych bardzo dobrze sprawdza się w obszarach, w których działania wykonywane są w bardzo podobny sposób, czyli np. w księgowości, administracji, logistyce, HR oraz  finansach. W ramach współpracy można powierzyć outsourcerowi wszystkie zadania związane z rekrutacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi, prowadzenie rzetelnej księgowości i rozliczeń podatkowych, a także zarządzanie dokumentami.

Podmioty oferujące outsourcing procesowy w biznesie pracują zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych firm. Przed oddaniem wybranego procesu w ręce specjalistów jest on mapowany i modelowany. Wspólnie z klientem omawiane są warunki współpracy. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, wdraża się automatyzację pozwalającą usprawnić i ustandaryzować proces. Właśnie tak działa firma specjalizująca się w usługach BPO, której ofertę współpracy znajdziemy na stronie https://procesy-biznesowe.impel.pl/.

Współpraca z najlepszymi, czyli korzyści z outsourcingu procesowego

Outsourcing procesowy niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy. Dzięki BPO firma może zmniejszyć koszty stałe związane z zakupem sprzętu, systemów oraz utrzymywaniem własnych pracowników. Firma zewnętrzna udostępnia swoim klientom zasoby kadrowe, wdraża skuteczne i nowoczesne rozwiązania cyfrowe, często pomaga w automatyzacji procesów biznesowych. W efekcie otrzymujemy lepszą wydajność i usługi wykonane zawsze w terminie.

Firma korzystająca z outsourcingu procesów biznesowych ogranicza swoją odpowiedzialność za nie. Dzięki temu właściciel biznesu może skupić się na najważniejszych obszarach swojej działalności i lepiej wykorzystywać własne zasoby i potencjał. Warto również wspomnieć o skalowalności usług w ramach business process outsourcing, w praktyce oznacza to możliwość stosunkowo łatwego przemodelowania procesów w przypadku wystąpienia np. istotnych zmian na rynku.

Redakcja ecomanager.pl