Czym jest forfaiting i jakie niesie ze sobą korzyści?

Choć nazwa omawianej dziś usługi – forfaiting – często bywa mylona z faktoringiem, jest to zupełnie inny typ usługi – łączy je jednak wspólny cel. W dzisiejszym artykule opowiem czym jest forfaiting, a także co łączy go z faktoringiem i jakie są między nimi różnice. To wystarczy, by posiąść podstawowe informacje na temat forfaitingu. 

Co to jest forfaiting?

Usługa forfaitingu w podstawowym sensie polega zazwyczaj na wykupie weksli wystawionych w transakcjach zagranicznych. Co istotne – należności te muszą być terminowe! W odróżnieniu od faktoringu, forfaiting wymaga jednak zaangażowania aż czterech podmiotów. Są to:

  • Forfaitysta (eksporter) – podmiot zajmujący się świadczeniem usług forfaitingowych;
  • Forfaiter – instytucja, która decyduje się na wykup należności – wypłaca środki forfaityście;
  • Dłużnik (importer);
  • Bank dłużnika.

Choć w procesie forfaitingu biorą udział cztery podmioty, w umowie forfaitingowej stronami są jedynie forfaiter i forfaitysta.

Forfaiting a faktoring – podobieństwa i różnice

Warto pamiętać, że forfaiting nigdy nie dotyczy wielu wierzytelności – nie zawiera się umów forfaitingowych na czas nieokreślony, lecz przedmiotem umowy zawsze jest jedna transakcja. Jeżeli strony forfaiter i forfaitysta chcieliby zrealizować w ramach forfaitingu więcej niż jedną transakcję, konieczne jest zawarcie osobnej umowy dla każdej z nich.

Usługa forfaitingu wiąże się z wyższym ryzykiem, dlatego forfaiter przejmuje na siebie odpowiedzialność na wypadek niewypłacalności dłużników. Generuje to oczywiście dodatkowe koszty. Warto tutaj również wspomnieć o obsłudze, która w przypadku forfaitingu trwa zwykle o wiele dłużej niż w ramach usługi faktoringu.

Zaletą forfaitingu jest to, że forfaitysta natychmiast otrzymuje 100% kwoty transakcji – kwota nie jest więc dzielona na czas przed oraz po uzyskaniu płatności ze strony dłużnika, jak ma to miejsce w faktoringu.

Pamiętajmy też, że o forfaitingu mówi się jedynie w kontekście transakcji międzynarodowych – co prawda teoretycznie istnieje możliwość skorzystania z forfaitingu w ramach transakcji krajowych, jednak w takim przypadku bardziej opłacalna jest zwykle standardowa cesja wierzytelności dostępna na przykład w ramach finansowania faktur.

Więcej różnic i podobieństw występujących między faktoringiem a forfaitingiem znajdziesz w poradniku PragmaGO. Dowiesz się z niego, jak wygląda proces forfaitingu krok po kroku, oraz jaka jest rola banku dłużnika w całej sytuacji forfaitingowej.

Redakcja ecomanager.pl