Zwalczać ubóstwo, chronić środowisko

UE zamierza podjąć nowe działania na rzecz walki z biedą i ochrony środowiska. Jej zdaniem to właśnie najbiedniejsze kraje świata najbardziej cierpią z powodu problemów związanych ze środowiskiem, a co za tym idzie bardziej odczuwają skutki zmian klimatu.

Przyczyny tego zjawiska bywają ze sobą powiązane, dlatego wyeliminowanie jednej z nich może pozytywnie wpływać na zwalczanie pozostałych. Na przykład ochrona lasów oraz różnorodności biologicznej nie tylko pomaga zahamować skutki zmian klimatu, lecz również zapewnić zaopatrzenie w żywność, co z kolei ma podstawowe znaczenie dla walki z ubóstwem.

Zgodnie z przedstawioną przez Komisję Europejską nową unijną strategią na rzecz walki z ubóstwem i zrównoważonego rozwoju działania w tych dziedzinach należy prowadzić równolegle.

To odpowiedni moment na opracowanie strategii dotyczącej obu tych wyzwań. Termin realizacji milenijnych celów rozwoju (w tym eliminacji ubóstwa) upływa w 2015 r. Wciąż trwają też międzynarodowe rozmowy dotyczące kontynuacji działań podjętych w wyniku konferencji ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju z 2012 r.

Nowa strategia zakłada, że finansowanie musi iść w parze z polityką, która zagwarantuje, że pojedyncze problemy nie zakłócą sprawnego funkcjonowania całego systemu i należy brać pod uwagę wszystkie formy finansowania (publiczne, prywatne, krajowe i międzynarodowe). Ponadto kraje otrzymujące pomoc powinny zadecydować o tym, na jakie priorytety przeznaczyć otrzymane środki, a zgodnie z zasadą, która zakłada sprawne współdziałanie różnych obszarów polityki, pozytywne skutki każdego  zainwestowanego euro w jednej dziedzinie powinny być odczuwalne w pozostałych. Zdaniem KE kraje wschodzące (takie, które niegdyś uważane były za biedne, ale w tej chwili odnotowują duży wzrost gospodarczy) oraz kraje o średnim-wyższym dochodzie winny również uczestniczyć w działaniach pomocowych dla najbardziej potrzebujących.

Propozycje Komisji zostaną wkrótce przedyskutowane przez eurodeputowanych i ministrów krajowych. Realizacja strategii miałaby się rozpocząć w 2016 r.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *