Zrównoważony rozwój na 100%!

Dla firm zajmujących się handlem detalicznym, prowadzenie działalności w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, oznacza wzięcie pod uwagę wielu różnych elementów – od surowców, poprzez transport, aż po punkty sprzedaży. To spore wyzwanie, które wymaga stworzenia spójnej wizji i strategii działania.

Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością biznesu są integralną częścią strategii biznesowej firmy Tchibo, zarówno na poziome centralnym, jak i spółki polskiej – Tchibo Warszawa. Zgodnie z jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych – Tchibo DNA – firma bierze odpowiedzialność za ekologiczne i społeczne skutki prowadzenia swojej działalności. Odbywa się to m.in. poprzez dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne na każdym etapie łańcucha wartości firmy. Z tego też względu firma jest członkiem wielu międzynarodowych i lokalnych inicjatyw oraz organizacji, realizuje własne programy, angażuje się w zrównoważoną, przyjazną dla środowiska naturalnego oraz odpowiedzialną społecznie uprawę kawy i bawełny oraz kontroluje, skąd pochodzą surowce, takie jak drewno, wykorzystywane przy produkcji artykułów Tchibo. Celem firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej zrównoważonej w 100%.

Fot. 1. Tchibo angażuje się w zrównoważoną, przyjazną dla środowiska naturalnego oraz odpowiedzialną społecznie uprawę kawy.

Oszczędzać energię, ograniczać emisje

Starania Tchibo w celu ochrony klimatu są skierowane na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Od 2006 r., poprzez optymalizację procesów związanych z przewozem towarów, zredukowano emisję tego gazu wytwarzanego przez transport o ok. 40%. Udało się to dzięki realizowanej przez firmę polityce zrównoważonego transportu polegającej na wykorzystywaniu statków wolniej płynących, ograniczeniu transportu pośredniego, który odbywa się głównie drogą powietrzną oraz możliwość wyboru przyjaznej dla środowiska spedycji „Go Green”. Działania Tchibo na rzecz zrównoważonego transportu zostały docenione przez Federalny Związek ds. Logistyki (BVL) w Niemczech i Austrii, który przyznał firmie prestiżową nagrodę Supply Chain Sustainability Award 2013.

3E dla środowiska naturalnego

W obszarze sprzedaży i administracji Tchibo koncentruje się na redukcji śladu węglowego poprzez monitoring, minimalizację i wprowadzanie usprawnień zgodnych z korzyściami biznesowymi i efektywnością kosztową. Program opiera się na zasadzie „3E dla środowiska naturalnego: edukowanie, eko-angażowanie i eko-usprawnienia”. Został on zainicjowany w 2010 r. i jest systematycznie rozwijany. Jego beneficjentami są: środowisko naturalne oraz firma i jej pracownicy. W jego ramach wyróżniono trzy filary: Zielone Biuro, Zielony Sklep i Zielony Tydzień.

Pierwszy z nich, Zielone Biuro, oznacza monitorowanie, minimalizację zużycia zasobów, usprawnienia procesowe w obszarze administracji. Program jest realizowany w trybie ciągłym od 2010 r. Jego efektywność jest potwierdzana przez niezależny certyfikat „Zielone Biuro” przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska (otrzymany w 2010 r. i 2012 r.). Jest to niezależne poświadczenie, że firma systematycznie minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zdaniem audytorów Fundacji, dzięki podjętym przez Tchibo działaniom w 2012 r. negatywny wpływ na środowisko zmniejszono o ok. 35 ton CO2.

Fot. 2. Celem programu Zielone Biuro jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko w administracji Tchibo

Kolejny element programu, Zielony Sklep, to monitorowanie, minimalizacja zużycia zasobów, a także usprawnienia procesowe w obszarze sprzedaży i administracji w sklepach Tchibo. Został on zapoczątkowany w 2012 r. projektem realizowanym z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, w wyniku którego powstał certyfikat Zielony Sklep – pierwszy w Polsce eko-certyfikat dla branży handlu detalicznego. Sklepy Tchibo jako pierwsze w Polsce otrzymały ten certyfikat, co oznacza, że działają w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i uwzględniają zasady społecznej odpowiedzialności.

Ostatni filar programu 3E, Zielony Tydzień, polega na edukacji i budowie zaangażowania wśród pracowników. Jest on nastawiony na pobudzanie proekologicznych zachowań i inicjatyw pracowników Tchibo. W 2012 r. w program zaangażowało się ponad 40% pracowników. W efekcie zgłoszonych zostało ponad 60 innowacyjnych pomysłów na usprawnienie procesów biznesowych w zakresie zmniejszenia zużycia wody, energii i usprawnienia gospodarki odpadami. Część z nich została wprowadzona. Ambasadorzy Ekologii w sklepach Tchibo przeszkolili ponad 60% pracowników.

Fot. 3. Tchibo edukuje swoich pracowników w zakresie zachowań proekologicznych.

Certyfikowane i zrównoważone

W niedalekiej przyszłości Tchibo chce oferować jedynie kawę pochodzącą ze zrównoważonych upraw. By osiągnąć ten ambitny cel firma współpracuje ze wszystkimi uznanymi na świecie organizacjami standaryzacyjnymi. Są to obecnie Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified oraz organizacje stojące za ekologicznym znakiem Bio, bazującym na unijnych regulacjach. Ponadto, Tchibo wykorzystuje podstawowy standard 4C (ang. Common Code for the Coffee Community) organizacji 4C Association, by zrzeszać plantatorów kawy i budować ich świadomość dotyczącą zrównoważonych upraw kawy. Równocześnie firma podjęła decyzję o wspieraniu plantatorów i lokalnych społeczności. Dotyczy to przede wszystkim działań mających na celu ograniczenie ich wpływu na zmiany klimatu oraz dopasowanie ich aktywności do zmian, które już zaszły. Wspólnie z partnerami Tchibo rozwija projekty edukacyjne, wspiera rodziny plantatorów, realizując dedykowane projekty oraz działa przeciwko zmianom klimatu. W konsekwencji, udział zrównoważonej kawy w ofercie Grupy Tchibo wzrósł z 13% w 2011 r. do ok. 22% w 2012 r.

W Polsce, od 2009 r. wszystkie kawy i gorące napoje kawowe serwowane w sklepach Tchibo przygotowywane są na bazie kawy Tchibo Fairtrade Espresso. Od 2012 r. 7 z 10 wariantów kaw ziarnistych sprzedawanych w sklepach Tchibo oraz podstawowy asortyment kapsułek Cafissimo (12 wariantów) pochodzi z certyfikowanych zrównoważonych źródeł. W sklepach spożywczych na terenie całej Polski klienci mogą kupić kawy Tchibo Privat Kaffee z pieczęcią Rainforest Alliance Certified.

Fot. 4. Firma kontroluje skąd pochodzą wykorzystywane przez nią surowce.

Zrównoważone produkty

Tchibo promuje uprawę bawełny ekologicznej współpracując z międzynarodową organizacją Textile Exchange (TE). W ofercie sklepów Tchibo znajdują się produkty z bawełny ekologicznej certyfikowane przez niezależne organizacje zgodnie ze standardami TE „Organic Exchange 100” oraz „Organic Exchange Blended”. Firma jest także członkiem inicjatywy Cotton made in Africa (CmiA), która dąży do poprawy warunków życia rolników w Afryce i wspierania zrównoważonych metod uprawy bawełny. Tchibo jest także członkiem organizacji Better Cotton Initiative (BCI), której celem jest doskonalenie produkcji bawełny na świecie: dla ludzi uprawiających bawełnę, środowiska i lepszej przyszłości.

W konsekwencji, w 2012 r. Tchibo sprzedało ok. 8,5 mln sztuk produktów wykonanych z certyfikowanej zrównoważonej bawełny.

Ponadto, przy produkcji drewnianych mebli ogrodowych z twardego drewna tropikalnego i borealnego, Tchibo wykorzystuje tylko taki surowiec, które ma certyfikat zgodności z wytycznymi Forest Stewardship Council (FSC). Dodatkowo, w Polsce, od 2012 r. cotygodniowe katalogi produktów Tchibo drukowane są na papierze posiadającym certyfikat FSC.

Tchibo w Polsce ma ambicję być liderem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w swojej branży. Chce wyznaczać kierunek i inicjować ważne dla branży działania. Firma Tchibo Warszawa zajmuje trzecią pozycję w branżowym zestawieniu Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2013 (Transport, usługi, handel), klasyfikacji największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska powołała do życia pierwszy w Polsce standard ekologiczny, dedykowany podmiotom branży handlowo-usługowej, posiadającym punkty sprzedaży detalicznej – Certyfikat Zielony Sklep. Z kolei w partnerstwie z firmą doradczą CSRinfo przygotowała raport Annual CSR Outlook 2012, podsumowujący, w jaki sposób branża handlu detalicznego odpowiadała na wyzwania zrównoważonego rozwoju w 2012 r.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla Tchibo priorytetem. Postępy, które firma osiągnęła w ostatnich latach w tym obszarze, motywują do dalszego dążenia do osiągnięcia zrównoważonej w 100% działalności gospodarczej.

 Ewelina Wasilewska, kierownik ds. odpowiedzialności biznesu, Tchibo Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *