Zrównoważone budownictwo w stolicy

Po raz jedenasty firma RD bud w jednym miejscu zgromadziła uznanych ekspertów z branży budowlanej oraz reprezentantów instytucji i firm, którym bliska jest tematyka zrównoważonego budownictwa.

Logo_Partnerstwa_RD_budZorganizowana 21 lutego br. w warszawskim hotelu Novotel Airport konferencja pn. „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej” była kontynuacją wdrożonego przez firmę RD bud w 2010 r. projektu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Trzecia już edycja przedsięwzięcia, dzięki synergii fachowej wiedzy ma pomóc w upowszechnianiu na polskim rynku kluczowych założeń zrównoważonego budownictwa oraz krzewić horyzontalną współpracę wszystkich grup zawodowych biorących udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Cykliczne spotkania edukacyjne zorganizowane przez firmę RD bud m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Warszawie miały charakter forum wymiany wiedzy, gdzie każdy z uczestników chętnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Zorganizowane w lutym br. seminarium, zarówno pod względem przedstawianych zagadnień, jak i zaangażowania prelegentów i uczestników nie odbiegało od standardów przyjętych przez firmę RD bud w ubiegłych latach.

Branżowy dialog

W trakcie konferencji poświęconej tematyce budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej kompleksowo omawiano zagadnienia umożliwiające realizację budowy uwzględniającej istotne aspekty środowiskowe, zarówno pod względem prawno – finansowym, jak i praktycznym. Istotnym elementem seminarium były prezentacje prelegentów uznanych w branży firm i instytucji. W pierwszej części konferencji uczestnicy spotkania zapoznali się z zagadnieniem: „Ramy prawne, udogodnienia i zachęty finansowe dla zrównoważonych inwestycji”. Kwestie te przybliżali : dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Marta Janowicz-Stradomska z CERTO Kancelaria Prawna, dr inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej oraz Anna Żyła z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Z kolei w drugiej części szczegółowej analizie poddano zagadnienie: „Inwestycja w zrównoważone budownictwo – inwestycją w rozwój technologiczny materiałów budowlanych przyjaznych środowisku”. Ekspertami w tym temacie byli: Jolanta Lessig z Pilkington Polska, Henryk Kwapisz z Isover, Mirosław Czarnik z Górnośląskiego Parku Przemysłowego oraz Tadeusz Pawlaczyk z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego . Dopełnieniem pierwszej i drugiej części wystąpień były panele dyskusyjne, w których poza prelegentami głos zabrali również: Małgorzata Jędrzejowska Popiołek z Fundacji Poszanowania Energii, Wiktor Piwkowski z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Robert Rodzik z SELENA. Dzięki obszernym i fachowym prezentacjom tych zagadnień, uczestnicy seminarium mogli poznać głos ekspertów i skonfrontować różne punkty widzenia na prezentowane kwestie. Poruszane zagadnienia były również doskonałym wstępem do warsztatów, w których udział wziąć mogli wszyscy goście seminarium.

Fot. Uczestnicy panelu dyskusyjnego

Wejście w rolę praktyka

Kluczowym elementem konferencji były warsztaty, w czasie, których w oparciu o dostarczone przez firmę RD bud plany oraz kwestionariusz aspektów środowiskowych uczestnicy seminarium mieli rozplanować koncepcję budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej. Chętnych do podjęcia tego wyzwania podzielono na pięć zespołów, z których każdy pracował nad innym projektem. Organizator zadbał, by poddane weryfikacji obiekty budowlane były zróżnicowane, zarówno ze względu na położenie budowy (w ścisłym centrum miasta, na peryferiach miasta, w strefie przemysłowej), jak i ze względu na ich charakter (centrum handlowe, biurowce, zakład produkcyjny, hotel). Uwzględniając te uwarunkowania seminarzyści musieli wziąć pod uwagę takie aspekty jak: wpływ na środowisko, segregacja odpadów budowlanych, ciągi komunikacyjne, strefa dostaw, uciążliwość dla sąsiedztwa oraz zużycie energii. W czasie warsztatów eksperci z firmy RD bud byli do dyspozycji zespołów, służąc im pomocą i radą przy wykonaniu zadania. Po zakończeniu prac grupy przedstawiały efekty swoich działań. Każdej prezentacji towarzyszyło omówienie aspektów środowiskowych, jakie zdecydowano się wdrożyć oraz uzasadnienie wybranych rozwiązań dla konkretnego projektu. Zdaniem eksperta z firmy RD bud – Jean-Luc Darras, który dokonał oficjalnego podsumowania warsztatów, wszyscy uczestnicy seminarium bardzo dobrze poradzili sobie z tym wymagającym zadaniem.

Zainicjowany przez firmę RD bud cykl seminariów „Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” to inicjatywa, która zakłada partnerstwo i wymianę wiedzy na każdym etapie inwestycji. Spotkania, takie jak tegoroczne seminarium w Warszawie, zbliżają do realizacji projektów, które zrewolucjonizują dotychczasowe standardy w budownictwie, a tym samym spopularyzują przyjazne środowisku projekty zagospodarowania terenów miejskich. Kolejne seminarium poruszające tematykę zrównoważonego projektowania firma RD bud planuje zorganizować w Warszawie pod koniec września 2013 r.

Źródło: RD bud

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *