Zielony producent w sercu Warmii i Mazur

Przedsiębiorstwa produkcyjne mają spory wpływ na środowisko naturalne. Może to mieć duże znaczenie, szczególnie jeśli są one usytuowane na terenach znanych ze swoich walorów przyrodniczych. Takie sąsiedztwo zobowiązuje firmy do staranności w prowadzeniu działalności.

Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska są elementem bieżącej działalności firmy Niczuk Metall-Pl. Ten producent systemów zamocowań ma swoją siedzibę na obrzeżach Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur, w rejonie „zielonych płuc Polski”. Jest to obszar o wyjątkowej wartości przyrodniczej, gdzie piękny krajobraz w połączeniu z wieloma gatunkami fauny i flory, tworzą niezapomniane wrażenia. Z tego względu firma Niczuk Metal-Pl wdraża szereg przedsięwzięć, aby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. Na przestrzeni lat udało jej się wypracować taki model działania, w którym zawartych jest szereg inicjatyw proekologicznych.

Gospodarowanie odpadami

Pogospodarowanie_odpadami_dstawową zasadą firmy Niczuk Metall-Pl jest redukowanie wielkości odpadów wytwarzanych „u źródła”. Jest to osiągane za pomocą optymalizacji procesów produkcyjnych ograniczających ilość odpadów poprodukcyjnych oraz szczegółową ich selekcję. Znaczna część odpadów generowanych w firmie wykorzystywana jest jako surowce wtórne. Wśród nich są głównie: złom metalowy, makulatura, odpady tworzyw sztucznych oraz przepracowane oleje. Oprócz tego, każde pomieszczenie biurowe wyposażone jest w komplet pojemników do segregacji odpadów, z których regularnie korzysta świadomy ekologicznie personel firmy.

Procesy produkcyjne są stale automatyzowane, co oznacza, iż ten sam produkt można wytworzyć w krótszym czasie, zużywając mniej energii i eksploatując maszyny w mniejszym stopniu. Wiąże się to ściśle z minimalizowaniem zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak smary, oleje i inne płyny, a co za tym idzie, ograniczeniem odpadów produkcyjnych.

Dodatkowo, aby wszystkie miejsca pracy były dobrze zorganizowane i uporządkowane w firmie wprowadzono zasadę 5S. Polega ona na etapowym wdrożeniu elementów takich jak: selekcja/sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina/samodoskonalenie. Korzyści z zastosowania takiego sposobu postępowania przez pracowników są wymierne. Dotyczą one m.in. jakości wyrobu (zmniejszenie ilości problemów jakościowych, wyeliminowanie źródeł powstawania zanieczyszczeń, redukcja niepotrzebnych odpadów, zapasów, zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Optymalizacja procesów logistycznych

optymalizacja_logist_Utworzenie struktury spotkań planistycznych z udziałem poszczególnych komórek firmy pozwala na optymalizację dostaw i dystrybucji. Redukowany jest w ten sposób negatywny wpływ środków transportu na środowisko oraz ilość zużywanych materiałów, niezbędnych do codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Logistyka wewnątrzzakładowa również opiera się na zasadach optymalizacji obiegu. Planowane i wdrażane rozwiązania pozwalają na skrócenie tras oraz płynny ruch materiałów i komponentów na terenie zakładu. Blisko 90% wózków widłowych w firmie ma napęd elektryczny. W związku z tym, logistyka wewnątrzzakładowa nie emituje szkodliwych spalin i charakteryzuje się niskim poziomem hałasu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

zabezpiecz_antykorozyjne_Wszystkie wyroby firmy Niczuk Metall-Pl posiadają zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń chemicznych mogących negatywnie oddziaływać na otoczenie. Proces cynkowania odbywa się pod ścisłą kontrolą wykonawcy. Linia do cynkowania spełnia wymagania odnośnie dopuszczalnej wartości emisji. Osiągnięcie takiego poziomu ochrony środowiska jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nakładania powłok, a także odpowiedniej wentylacji i systemu unieszkodliwiania powstających ścieków.

Dodatkowo, część wody do płukania jest zawracana do uzupełniania strat w kąpieli do cynkowania, co pozwala na oszczędności uzyskiwane wskutek odzysku kąpieli technologicznych i mniejszego zużycia wody. By woda z płuczek mogła być ponownie wykorzystana stosuje się specjalne, bardzo wydajne filtry usuwające zanieczyszczenia.

Pakowanie i drukowanie

pakowanie_Większość produktów firmy trafia do odbiorców w opakowaniach kartonowych. Do ich produkcji wykorzystywany jest papier pochodzący w 100% z makulatury. Używanie tego rodzaju opakowań pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia pierwotnych surowców naturalnych. Z kolei woreczki foliowe, używane jako opakowania jednostkowe niektórych wyrobów, wytwarzane są z regranulatu, czyli surowca odzyskanego w procesie recyklingu tworzyw sztucznych.

W firmie Niczuk Metall-Pl wprowadzone również zostały efektywne sposoby zarządzania drukiem. Zastosowany nowoczesny, wewnętrzny elektroniczny obieg dokumentów pozwala na usprawnienie pracy. Biuro firmy wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, a pracownicy stosują metodę dwustronnego, ekonomicznego drukowania. Dzięki temu ilość zużywanego papieru zredukowano o połowę, została także osiągnięta trzydziestoprocentowa oszczędność w zużyciu tonera.

Firma Niczuk Metall-Pl dokłada wszelkich starań, aby używać surowców i materiałów przyjaznych środowisku. W procesach produkcyjnych wykorzystuje ona surowce najwyższej jakości. Wybór materiałów eksploatacyjnych jest podyktowany nie tylko ich składem chemicznym, ale także możliwym oddziaływaniem na środowisko zarówno w trakcie, jak i po okresie użytkowania. Cały sprzęt elektroniczny, w który wyposażony jest zakład, posiada oznaczenia świadczące o jego przyjazności dla środowiska. Produkty takie pobierają tylko niezbędną ilość energii do pracy. Oprócz tego, zaletą takich wyrobów jest minimalne użycie w ich produkcji substancji niebezpiecznych, metali ciężkich (rtęć, kadm) oraz łatwa rozbiórka i recykling.

Eko-dostawcy

ekodostawcy_Zasady odpowiedzialności za środowisko, którymi kieruje się Niczuk Metall-Pl, znajdą zastosowanie również na płaszczyźnie współpracy z dostawcami. Wybierając kontrahenta, firma ma na uwadze nie tylko aspekt jakościowy i ekonomiczny. Bardzo ważne jest także podejście partnerów handlowych do zagadnień środowiskowych. Firma pracuje wyłącznie z tymi przedsiębiorstwami, które wykazują poczucie odpowiedzialności za otoczenie, stosując technologie spełniające normy ekologiczne. Dostawcy z wdrożonymi programami środowiskowymi, prowadzącymi do poprawy działań przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska, dają pewność, iż wykorzystywane materiały i produkty są przyjazne dla środowiska – zarówno w fazie produkcyjnej, jak i użytkowania.

Pracownicy firmy Niczuk Metall-Pl mają pełną świadomość, iż ich działania dotyczące ochrony środowiska naturalnego nie zmienią całego otaczającego świata. Najważniejsze jest jednak stworzenie przyjaznej atmosfery dla myślenia „o środowisku”. Stosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań w prowadzonej przez firmę działalności produkcyjnej to dobra inwestycja, także w przyszłość całej społeczności.

Jakub Niczuk, Vice-Prezes, Niczuk – Metall-PL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *