Zielone ICT

Sektor informacyjno-telekomunikacyjny, czyli ICT to ogromna i silnie rozwijająca się branża, która wyzwala innowacje i zmiany. Rozwój w tej dziedzinie oznacza korzyści zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska. Podczas gdy niektóre światowe koncerny już wdrażają bardziej efektywne rozwiązania, wiele firm ma jeszcze przed sobą długą drogę do zastosowania „zielonego” ICT.

Jak rozwijać firmę, jednocześnie ograniczając jej negatywny wpływ na środowisko? – z tym problemem mierzą się dziś menedżerowie polskich i europejskich przedsiębiorstw. Tradycyjne reguły zarządzania wskazują, że trzeba szukać nowych, bardziej ekologicznych surowców oraz technik produkcji. Jednak dzięki postępowi technologicznemu firmy dostały dodatkowe, innowacyjne narzędzia – wystarczy, że sięgną po „zielone” ICT (ang. Information and Communications Technologies). Są to wszystkie rozwiązania informacyjno-telekomunikacyjne, które umożliwiają mniejsze zużycie energii, zwiększają ochronę środowiska oraz promują wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Z czego wynika nacisk na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-technologicznych w biznesie? Lista przesłanek jest długa i stale się rozszerza. Ceny energii elektrycznej rosną, obserwujemy postępujące zmiany klimatu, a Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie promują rozwiązania wymuszające redukcję emisji CO2. Co więcej, zawirowania gospodarcze ostatnich miesięcy nie omijają Starego Kontynentu i prawdopodobnie nie da się ich uniknąć w Polsce. W tej sytuacji zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Kwestia efektywności energetycznej coraz częściej przesądza o rentowności całych projektów biznesowych.

Sektor ICT jest zarówno źródłem problemu, jak i jego rozwiązaniem. Z jednej strony bowiem zużywa prąd i odpowiada za ok. 2% globalnej emisji dwutlenku węgla, a z drugiej jest w stanie wypracowywać i wdrażać technologie, które pozostałym 98% przemysłu pozwolą zmniejszyć zużycie energii.

Lider przemian

O tym, że trzeba wyłączyć komputer na koniec dnia pracy, wie już wielu pracowników polskich firm. Do wiadomości e-mail czy e-faktur coraz częściej dołączane są informacje, by zastanowić się nad koniecznością wydrukowania ich treści. Ponadto część podróży służbowych można wyeliminować i zastąpić je telekonferencjami. Takie działania zwiększają świadomość załogi i zachęcają do proekologicznych rozwiązań. Jednak chcąc ograniczyć zużycie prądu, przedsiębiorstwa idą o wiele dalej.

W Polsce coraz częściej słyszy się o tym, że firmy wykorzystujące w swojej działalności bazy danych za namową firm informatycznych decydują się na wymianę serwerów na nowe. Unowocześnienie sprzętu pozwala na zmniejszenie zużycia prądu przez dział IT nawet o ponad połowę. Jak to możliwe? Producenci procesorów wciąż udoskonalają swoją ofertę. Z roku na rok komputery są coraz bardziej efektywne, również pod względem wykorzystania energii elektrycznej.

A skoro już wymiana kilku serwerów daje odczuwalne oszczędności, to tym większą korzyść można odnieść, modernizując wielkie centra danych. Odpowiadają one za ok. 18% zużycia energii w sektorze teleinformatycznym w UE. Szacuje się, że w najbliższych latach ich rozwój będzie szybszy niż innych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W Europie centra danych zużywają ok. 56 TWh energii elektrycznej rocznie. Pod pojęciem „data centers” kryją się wszystkie budynki i instalacje zawierające serwery przedsiębiorstwa oraz powiązany z nimi sprzęt telekomunikacyjny.

Komisja Europejska wprowadza kodeksy postępowania przedsiębiorstw ICT w zakresie centrów danych. Celem wprowadzania tych standardów jest przede wszystkim odwrócenie tendencji wskazującej, że do 2020 r. zużycie energii elektrycznej przez sprzęt i usługi teleinformatyczne może się podwoić. Mimo że kodeksy postępowania są dobrowolne, stosuje je już 36 największych przedsiębiorstw teleinformatycznych w Europie. Bruksela zakłada, że dzięki tego typu działaniom sektor ICT stanie się liderem przemian i wskaże drogę do ograniczania emisji CO2 wszystkim innym branżom gospodarki.

Mniejsze zużycie energii

Jedną z głównych gałęzi przemysłu, w których przewidywane są duże oszczędności energii dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, jest energetyka. Z tego względu po Włoszech i Szwecji kolejne kraje UE przygotowują się do wprowadzenia systemów inteligentnych sieci (smart grid) i pomiarów (smart metering) zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z trzecią dyrektywą energetyczną Unii Europejskiej, do 2020 r. rynek systemów opomiarowania w państwach członkowskich ma być w 80% zdominowany przez rozwiązania inteligentne.

Inteligentne sieci w energetyce opierają się na technologiach teleinformatycznych, za pomocą których producent prądu i konsument wymieniają się danymi o zużyciu energii w czasie rzeczywistym. Najbardziej nowoczesne urządzenia pomiarowe instalowane w domach mają też „na żywo” dostarczać odbiorcom informacje, ile kosztuje w danej chwili prąd, a nawet jaki jest bieżący wpływ jego zużycia na wzrost emisji CO2. Szybki przepływ informacji między odbiorcą a sprzedawcą prądu ma zwiększać skłonność konsumentów do oszczędzania. Według szacunków Brukseli, zużycie elektryczności przez gospodarstwa domowe może spaść w ten sposób nawet o 10%.

Wprowadzenie takiego nowoczesnego systemu pomiarów i przesyłu danych w Polsce będzie kosztowało szacunkowo 7 mld zł, więc przedsiębiorstwa energetyczne obawiają się ryzyka związanego z inwestycjami. Doświadczenia innych krajów pokazują jednak, że nakłady na nowoczesne technologie w energetyce są opłacalne.

Z perspektywy przemysłu

Duże nadzieje są pokładane również w wykorzystaniu teleinformatyki w budownictwie. Tak zwane inteligentne domy czy biurowce mogą przy użyciu „zielonego” ICT optymalizować zużycie energii do oświetlenia czy w systemach grzewczych. Na świecie testowane są rozwiązania, które umożliwiłyby doprowadzenie do pełnej samowystarczalności energetycznej domów, a nawet całych osiedli. Pewne jest to, że tylko rozwiązania informatyczne umożliwiają zagospodarowanie energii wytworzonej przez konsumentów we własnych gospodarstwach, np. z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.

Gałęzią przemysłu, która już teraz nie może obejść się bez nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, jest transport. Technologie szerokopasmowe umożliwiają lepsze planowanie i zarządzanie danymi w logistyce, co oznacza sprawniejszą organizację dostaw do klientów, oszczędność czasu i paliwa. Korzyści z inteligentnego zarządzania flotą są tym większe, im większa liczba wykorzystywanych pojazdów. Zalety używania oprogramowania usprawniającego przepływ danych są widoczne nawet w małych firmach.

Choć energetyka, budownictwo i transport to trzy kluczowe gałęzie gospodarki, w których eksperci dopatrzyli się największych korzyści ze stosowania „zielonego” ICT, to na tym lista się nie kończy. Dobre dla środowiska jest też wykorzystanie technologii teleinformatycznych w takich dziedzinach jak gospodarka wodna, ochrona różnorodności biologicznej oraz redukcja zanieczyszczeń.

Ku zielonej gospodarce

Jak wskazuje OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development), ICT jest kluczowym elementem pobudzania zrównoważonego rozwoju w dobie kryzysu gospodarczego i odbudowy. Jednak prace OECD sugerują, że wiele rządów i przedsiębiorców nie czerpie jeszcze wystarczająco z potencjału sektora innowacji i teleinformatyki. Opublikowany we wrześniu 2011 r. przez firmę Fujitsu drugi już raport doroczny na temat zrównoważonego rozwoju i ICT dowodzi, że początkowy szum wokół nowoczesnych „zielonych” technologii nie przekształca się na razie w silny ogólnoświatowy trend, jak wcześniej zakładano. Raport, który opracowano na podstawie opinii tysiąca dyrektorów ds. informatycznych oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za ICT, stwierdza m.in., że wciąż brakuje na świecie prawdziwie dojrzałych technologii i jednolitych standardów we wdrażaniu „zielonych” rozwiązań.

Izabela Zawistowska, specjalista, Krajowe Forum Szerokopasmowe

 

Opublikowano: Ecomanager Numer 1/2012 (22-23)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *