Zielona księga dla odpadów

Co robić z odpadami z tworzyw sztucznych? Nowa zielona księga otwiera konsultacje na szczeblu Unii Europejskiej.

Komisja Europejska opublikowała dokument pn. „Zielona księga w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku”. Jego celem jest zainicjowanie systematycznej wymiany zdań na temat tego, w jaki sposób można zrównoważyć cykl życia tworzyw sztucznych i obniżyć wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko. – Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych to główne wyzwanie z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także olbrzymia szansa na zwiększenie oszczędności zasobów. Uważam, że w gospodarce obiegowej, w której niską dostępność materiałów kompensuje się wysokim poziomem recyklingu, tworzywa sztuczne mają przyszłość. Zapraszam wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w procesie konsultacji, którego celem jest szukanie pozytywnych rozwiązań dla kwestii odpadów z tworzyw sztucznych – powiedział Janez Potočnik, unijny komisarz ds. środowiska

W ciągu 50 lat produkcja tworzyw sztucznych na całym świecie wzrosła z 1,5 mln ton rocznie w 1950 r. do 245 milionów ton w 2008 r.

Zielona księga podkreśla kluczową rolę, jaką tworzywa sztuczne odgrywają w wielu procesach przemysłowych i zastosowaniach oraz potencjalne korzyści gospodarcze, wynikające z podwyższenia poziomu recyklingu. W miarę wzrostu liczby ludności na świecie i kurczenia się zasobów naturalnych, recykling tworzyw sztucznych będzie stanowić alternatywę dla eksploatacji nietkniętych zasobów. By przyspieszyć tę zmianę, należy stworzyć lepsze warunki ramowe sprzyjające idei ekoprojektu i innowacjom środowiskowym, dzięki czemu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich recykling będą wpisane w etap projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Poszczególne wyzwania związane z odpadami z tworzyw sztucznych nie są obecnie wyraźnie uwzględnione w przepisach UE dotyczących odpadów. Państwa członkowskie powinny przedkładać zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich recykling nad inne formy utylizacji, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich strumieni odpadów, o których mowa w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów. To jednak nie wystarczy.

Celem zielonej księgi jest zebranie informacji i poglądów, aby ocenić, jakie skutki wywołują odpady z tworzyw sztucznych, i określić europejską strategię na rzecz ich ograniczania. Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie swoich poglądów na temat tego, czy i w jaki sposób należy dostosować obowiązujące prawodawstwo, tak aby uwzględniało ono kwestię odpadów z tworzyw sztucznych i wspierało ponowne wykorzystanie, recykling i odzyskiwanie „plastikowych odpadów” a nie ich składowanie. Poszukiwane są również opinie na temat skuteczności potencjalnych celów recyklingowych czy środków ekonomicznych, takich jak zakaz składowania odpadów, jego opodatkowanie oraz programy „pay-as-you-throw”. W zielonej księdze postawiono także pytania o to, w jaki sposób udoskonalić modularną i chemiczną budowę tworzyw sztucznych, aby podwyższyć ich podatność na recykling, jak zmniejszyć ilość śmieci w morzach oraz czy istnieje potrzeba propagowania biodegradowalnych opakowań.

Proces konsultacji będzie trwał do początku czerwca 2013 r. Wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby dalszych działań w 2014 r. w ramach szerszego przeglądu polityki dotyczącej odpadów, który skupi się w szczególności na dotychczasowych celach w zakresie odzysku i składowania odpadów oraz na ocenie ex post pięciu dyrektyw dotyczących poszczególnych strumieni odpadów.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *