Wyróżnieni za ekoodpowiedzialność

Co Państwa skłoniło do udziału w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie”? Jakie należy podjąć działania, aby efektywnie chronić środowisko?

Agnieszka Koc-Ankiersztajn, kierownik ds. ochrony środowiska, Danone

Konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie” wzbudził nasze zainteresowanie ze względu na tematykę, ukierunkowaną na aspekty odpowiedzialnego zarządzania ochroną środowiska. Chcieliśmy podzielić się informacjami o działaniach, które podejmujemy w tym obszarze.

W firmie Danone zdajemy sobie sprawę z tego, że każda działalność wytwórcza jest związana z ingerencją w środowisko naturalne. Wytwarzając produkty i wprowadzając je na rynek, nie tylko korzystamy z naturalnych zasobów Ziemi, ale i emitujemy do atmosfery substancje powodujące zmiany klimatyczne, wytwarzamy odpady, ścieki itd. Niestety, nie da się tego uniknąć. Jednak jako firma odpowiedzialna staramy się tak prowadzić działalność biznesową, aby w jak największym stopniu ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko.

Z tego względu ochrona środowiska została w 2009 r. wpisana przez Zarząd w Architekturę Strategiczną firmy na lata 2009-2013 jako część Strategii Zrównoważonego Rozwoju. W 2010 r. redukcja emisji CO2 została włączona do celów biznesowych wspólnych dla wszystkich pracowników spółki. Oznacza to, że 5% premii każdego pracownika firmy zależy od realizacji celu redukcji emisji dwutlenku węgla.

Co należy robić, by efektywnie chronić środowisko? Naszym zdaniem ograniczenie się do przestrzegania przepisów prawnych w kwestiach ochrony środowiska to zdecydowanie za mało. Kluczem do racjonalnego wykorzystania zasobów jest odpowiedzialne wobec środowiska zarządzanie firmą we wszystkich obszarach działalności, mających wpływ na otaczającą nas naturę. Naszymi działaniami obejmujemy wszystkie etapy powstawania i „życia” produktów, począwszy od jego koncepcji, przez pozyskanie surowców niezbędnych do jego wytworzenia, proces produkcyjny, transport wyrobów do klientów i konsumentów, aż po losy opakowania, które po spożyciu produktu może stać się uciążliwym dla środowiska odpadem.

aktualnosci_wyróznieni_za_b_krawczyk_fot_3

Marek Krzykowski, prezes Zarządu, International Paper – Kwidzyn

Produkcja papieru nadal budzi wiele kontrowersji. Na ten temat często wygłaszane są opinie sprzeczne z rzeczywistością. Nierzadko można usłyszeć, iż przemysł papierniczy niszczy lasy. Nic bardziej mylnego, gdyż dzięki takim zakładom jak nasz, las może zachować swoje podstawowe funkcje. By przekonać konsumentów do szczerości naszych intencji i działań proekologicznych, zdecydowaliśmy się skorzystać z możliwości zbadania naszej organizacji pod kątem zgodności z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Świetną okazją do poddania się takiej ocenie jest konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, którego kapituła zupełnie niezależnie ocenia działania i osiągnięcia firm na polu ekologii.

Dbałość o środowisko naturalne jest wpisana w działalność International Paper – Kwidzyn, począwszy od pozyskiwania podstawowego surowca do produkcji papieru, jakim jest drewno, na ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów kończąc. Jako firma odpowiedzialna ekologicznie stale monitorujemy i ulepszamy procesy, mając na celu zminimalizowanie wpływu, jaki bez wątpienia ma przemysł na środowisko naturalne. Każdego roku firma wykorzystuje kilkadziesiąt tysięcy ton CO2 do produkcji papieru, dzięki czemu nie trafia on do atmosfery.

Działania na rzecz ochrony środowiska w naszym przypadku to nie tylko przestrzeganie przepisów prawa i spełnianie najwyższych standardów niezależnych jednostek certyfikujących. To także wychodzenie z inicjatywą, edukowanie i uświadamianie społeczności lokalnej, np. przez angażowanie jej w recykling papieru. W ramach propagowania zachowań ekologicznych rozpoczęliśmy program „Eko-szkoła”, czyli szereg spotkań o charakterze ekologicznym, mających na celu uświadamianie i kształtowanie dobrych praktyk wśród pracowników, którzy również poza zakładem pracy dają przykład proekologicznych zachowań.

aktualnosci_wyróznieni_za_b_krawczyk_fot_2

Grzegorz Podlewski, prezes Zarządu, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego, a także sam charakter prowadzonej działalności obligują do dbania o zrównoważony rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia środowiska naturalnego. Konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie” jest doskonałą okazją do przedstawienia działalności firmy w tym obszarze, porównania naszej aktywności proekologicznej z innymi firmami, a także zaprezentowania spółki szerszemu gronu odbiorców. Z tego względu z prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie. Zaszczytem dla nas jest także fakt znalezienia się naszej spółki w gronie tak szacownych laureatów.

Ze względu na fakt, iż działalność firmy opiera się również na gospodarowaniu wodą, przykładamy dużą wagę do zachowania równowagi naturalnej środowiska. Prowadząc gospodarkę wodną, spółka utrzymuje stałą rezerwę powodziową w zbiorniku czorsztyńskim, dzięki czemu możliwa jest aktywna ochrona terenów poniżej zapory i redukcja fali powodziowej o ponad 60%. Spółka podejmuje także działania i bierze udział w programach proekologicznych, takich jak reintrodukcja motyla niepylaka apollo, przywracanie na skarpie zapory roślinności typowej dla łąk pienińskich czy też utworzenie na sztucznym zbiorniku wodnym tzw. Ptasiej Wyspy, będącej miejscem odpoczynku i lęgu ptaków. Oprócz działań związanych z prawem ochrony środowiska, dla ZEW Niedzica szczególne znaczenie mają badania nad alternatywnymi rozwiązaniami w pozyskiwaniu energii.

Przygotowała Barbara Krawczyk

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *