Wskaźniki zgodności a derogacja

Aby zapewnić podmiotom realizującym zadania inwestycyjne, ujęte w tzw. wniosku derogacyjnym możliwość skorzystania z derogacji od zakupu uprawnień do emisji w drodze aukcji, koniecznym jest jak najszybsze podjęcie działań związanych z monitorowaniem inwestycji oraz złożenie sprawozdania w tym zakresie.

Uprawnienia do emisji mogą być wydane ex-post, po złożeniu informacji o wskaźnikach zgodności zadań inwestycyjnych oraz po udokumentowaniu poniesionych nakładów inwestycyjnych w sprawozdaniu rzeczowo–finansowym.

Wskaźniki zgodności oznaczają parametry służące do wykazania, że zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE. Są one określane oddzielnie dla każdego zadania inwestycyjnego, przy czym w części zadań inwestycyjnych jest możliwość wyboru kilku wskaźników dla jednego zadania.

Ze względu na konieczność wypełnienia wymagań określonych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Środowiska zwraca się z prośbą o przesłanie najpóźniej do 30 listopada br. uzupełnionego formularza, zawierającego informacje o wskaźnikach zgodności, a także o rozważne dokonanie wyboru, gdyż wskaźnik zgodności będzie parametrem wykorzystywanym do monitorowania realizacji zadania inwestycyjnego w okresie rozliczeniowym 2013-2020.

Jednocześnie z uwagi na trwające prace nad projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przewidywane konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe, szczegółowe zadania dotyczące monitorowania inwestycji (w tym wskaźników zgodności) oraz sprawozdawczość, mogą ulec zmianie w kolejnych latach.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *