W zgodzie ze środowiskiem

Parlament Europejski zaproponował objęcie projektów związanych z poszukiwaniem oraz wydobyciem węglowodorów niekonwencjonalnych obowiązkiem przeprowadzania badań oceny wpływu na środowisko, przyjmując aktualizację obecnie obowiązującej unijnej dyrektywy. Posłowie zaproponowali także sposoby na walkę z konfliktem interesów oraz na zapewnienie właściwej informacji i konsultacji społecznych.

Dokonujemy przeglądu tych kluczowych przepisów, aby połączyć ze sobą priorytety europejskie takie jak ochrona gleby, użycie bogactw naturalnych oraz ochrona różnorodności biologicznej. Szczelinowanie hydrauliczne budzi nasz niepokój, przedstawiamy jasne kryteria dla uniknięcia konfliktu interesów i zaangażowania społeczeństwa – powiedział Andrea Zanoni (ALDE, IT), odpowiedzialny za projekt przepisów, po tym, jak zostały one przyjęte 332 głosami za, z 311 głosami przeciw, przy 14 wstrzymujących się od głosu.

Dyrektywa dotycząca oceny wpływu projektów na środowisko naturalne (EIA) dotyczy przedsięwzięć zarówno publicznych jak i prywatnych. Ustanawia ona kryteria dla projektu, włącznie z informacjami, które muszą zostać przedstawione władzom krajowym, w celu akceptacji projektu. Przepisy dotyczą różnorodnych projektów od budowy mostów po intensywną hodowlę świń.

Obecnie obowiązujące prawo, obejmuje projekty zakładające wydobycie, co najmniej, 500 000 metrów sześciennych gazu łupkowego dziennie. Wiele projektów dotyczących gazu łupkowego ma znacznie niższe progi wydobycia w związku ze specyfiką procesu szczelinowania. Posłowie chcą, aby ocena wpływu na środowisko była obowiązkowa, niezależnie od wielkości wydobycia, dla wszystkich projektów związanych z wydobyciem i poszukiwaniem węglowodorów niekonwencjonalnych (gaz i olej łupkowy, metan z pokładów węgla itd.), włącznie z projektami dotyczącymi gazu łupkowego, w momencie, kiedy używana jest technologia szczelinowania hydraulicznego.

Nowe przepisy wprowadzają także metody zapobiegania konfliktom interesów pomiędzy developerami a osobami wykonującymi studia oceny wpływu. Poprawki poselskie mają zapewnić, że eksperci będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie techniczne. Muszą być oni w stanie wykazać się naukowym obiektywizmem oraz niezależnością od deweloperów i władz.

Posłowie zaproponowali również sposoby na zapewnienie dostępu do informacji oraz konsultacji społecznych.

Źródło: Parlament Europejski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *