W sile… wiatru

Energia z wiatru to jedna z pierwszych, obok spalania drewna, form pozyskiwania energii z odnawialnego źródła.To także obszar gospodarki, w którym wykorzystuje się nowoczesne, przyjazne środowisku technologie.

Ekoinnowacje rozwijane są w różnych branżach, produktach i usługach. Rozwój technologii przyjaznych środowisku skupia się głównie na obszarze czystej energii, jej magazynowania, efektywności energetycznej, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także zrównoważonego transportu i gospodarki wodnej. Globalny rynek rozwoju technologii środowiskowych i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w latach 2007-2010 wzrastał rocznie średnio o 11,8%. Na lata 2011-2025 przewidywany średni rozwój tych technologii na rynku światowym wynosi 5,6%. By spełnić coraz trudniejsze wyzwania, związane z ochroną środowiska, kraje rozwinięte koncentrują się na badaniach i produkcji ekoinnowacyjnych technologii i produktów. Z drugiej strony to właśnie w tych państwachgenerowane jest największe zapotrzebowanie na czyste powietrze, wodę i odpowiednią gospodarkę odpadami. Mogą one także pozwolić sobie na stosowanie obecnie bardzo drogich technologii,takich jak magazynowanie energii. Działająca przy Komisji Europejskiej instytucja badawcza Eco-Innovation Observatory (EIO) przewiduje, iż największy potencjał na rozwój ekoinnowacji jest w sektorze energetycznym, głównie w technologiach dla odnawialnych źródeł energii, transportu, produktów chemicznych, papieru, drewna i bioproduktów, a także gospodarki odpadami1.

Doskonałym przykładem ekoinnowacji są elektrownie wiatrowe, które wytwarzają energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Uzyskana w ten sposób energia jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

Z wiatrem i pod wiatr

Energia z wiatru to jedna z pierwszych form pozyskiwania energii z odnawialnego źródła. Pierwotnie wykorzystywana była przez ludzi do mielenia ziarna lub pompowania wody. Pomimo iż technologia pozyskiwania energii z wiatru znana jest od XIXw., dopiero ostatnie 30 lat przyczyniło się do jej dynamicznego rozwoju. To właśnie potrzeba ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego spowodowało zwrócenie uwagi na większe wykorzystanie wiatru do produkcji energii elektrycznej.

Niemieckie i duńskie firmy rozpoczęły technologiczną produkcję elektrowni wiatrowych, przyczyniając się jednocześnie do ich rozwoju. Dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wspierającej polityce rządów kraje te zmieniły świadomość swoich obywateli, którzy popierają rozwój ekoinnowacyjnych elektrowni wiatrowych, sami z nich korzystają i pozwalają na ich produkcję przemysłową. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Bundesverband Windenergie,w 2014 r. na terenie Niemiec do sieci elektroenergetycznej przyłączonych zostało 4750,26 MW mocy. Łącznie liczba zainstalowanej mocy z elektrowni wiatrowych w Niemczech, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2014 r., wynosi 38 115,74 MW. W Polsce natomiast, w myśl informacji opublikowanej przez Urząd Regulacji Energetyki, w 2014 r. zainstalowanych zostało 444,29 MW energii wiatrowej, a stan zainstalowanej mocy na 31 grudnia 2014 r. wynosi 3833,832 MW. Przewiduje się, że do końca 2015 r. liczba ta ma się podwoić – ze względu na wejście w życie na początku 2016 r. uchwalonej w styczniu tego roku ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianie systemu wsparcia dla producentów energii z wiatru. Tak duża różnica w ilości zainstalowanej mocy na terenie Polski i Niemiec wynika z tego, iż w Polsce rozwój energetyki wiatrowej rozpoczął się znacznie później. Dopiero w latach 1991-2006 nastąpił „dynamiczny” przyrost mocy zainstalowanej – od 0,25 MW (1991 r.) do ponad 159 MW (2006 r.). W ostatnich latach zainteresowanie pozyskiwaniem energii z wiatru wzrastało w szybszym tempie, czego powodem były nie tylko wymagania unijne i obowiązujące prawodawstwo, ale także coraz nowsze rozwiązania technologiczne. Producentem rodzimych, małych siłowni wiatrowych była już nieistniejąca firma NOWOMAG z Nowego Sącza. Turbina tego producenta o mocy 160 kW została jako pierwsza wybudowana i przyłączona do sieci średniego napięcia (SN) w gminie Kwilcz (woj. wielkopolskie) w 2001 r. Niestety, z powodu nieodpowiedniego serwisu i braku części zamiennychprzestała działać. Ze względu na niezachęcającą do rozwoju energetyki wiatrowej politykę państwa, m.in. bardzo skomplikowane procedury planistyczne, do niedawna brak ustawy o OZE, małe poparcie i niewielką promocję inwestycji elektrowni wiatrowych duże koncerny o światowym zasięgu, takie jak ENERCON, Nordex, Vestat i GE Energy, nie prowadzą badań nad nowymi konstrukcjami i technologiami na terenie naszego kraju. Polska jednak jest dużym dostawcą komponentów do produkcji elektrowni wiatrowych, a ze względu na swoje położenie geograficzne i warunki wietrzności nadal ma ogromny potencjał, jeśli chodzi inwestycje w elektrownie wiatrowe.

autor: M. Maciupa

Cały artykuł znajduje się w dodatku pt. Ekoinnowacje dla ochrony klimatu, wydanego w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.

Źródła

1. ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *