W poszukiwaniu gazu

PKN ORLEN rozpoczął kolejny odwiert w poszukiwaniu gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych na Lubelszczyźnie. Na miejsce wiercenia wybrano miejscowość Nowy Stręczyn, położoną w gminie Cyców, w powiecie Łęczyńskim.

Stręczyn-OU1 to już piąty odwiert realizowany przez PKN ORLEN w woj. lubelskim, i jednocześnie trzeci prowadzony w oparciu o koncesję poszukiwawczą „Wierzbica”. Decyzja o wyborze tej lokalizacji została poprzedzona szeregiem badań geologicznych, pozwalających na określenie perspektyw obecności niekonwencjonalnego gazu ziemnego na tym terenie. Pod koniec 2012 r. na terenie gminy i miejscowości Nowy Stręczyn odbyły się również spotkania informacyjne pracowników ORLEN Upstream z mieszkańcami.

Prace wiertnicze na otworze Stręczyn-OU1 zaplanowano na ok. 45 dni. Planowana głębokość otworu osiągnąć ma ponad 3400 m, z czego pobranych zostanie ok. 300 m próbek skał. Po zakończeniu prac wiertniczych zostaną one skierowane do analizy laboratoryjnej, na podstawie której ORLEN Upstream zaprojektuje kolejny etap prac. – Koncesja „Wierzbica” jest jedną z najbardziej perspektywicznych, stąd intensyfikacja prac na tym obszarze. Wstępne badania geologiczne okazały się na tyle obiecujące, że podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnego odwiertu badawczego – komentuje Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

PKN ORLEN planuje w tym roku przeprowadzenie szeregu wierceń poszukiwawczych, dwie kolejne lokalizacje odwiertów pionowych są obecnie przygotowywane. Ponadto w pierwszym półroczu 2013 r., Koncern zamierza wykonać dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego, na obszarze koncesji „Wierzbica” i „Lubartów”.

Źródło: PKN Orlen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *