W Nowym Jorku o COP19

Minister Beata Jaczewska wzięła udział w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Podczas wizyty w Nowym Jorku spotkała się także z ambasadorami akredytywnymi przy ONZ, aby omówić przygotowania do konferencji COP19 w Warszawie.

Debata Zgromadzenia Ogólnego ONZ pn. „Sustainable Development and Climate Change: Practical Solutions in the Energy-Water Nexus”  poświęcona była rozwiązaniom dotyczącym zarządzania energią i wodą w kontekście zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych. Konieczność wypracowania tego typu działań wynika z postanowień dokumentu końcowego Konferencji ONZ nt. Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) – „The Future We Want”. Minister Jaczewska, Komisarz UE ds. Środowiska, Janez Potocnik oraz Minister ds. Środowiska Brazylii, Izabella Teixeira zainaugurowali sesję wprowadzającą do debaty ONZ.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny być spójne i nawzajem się uzupełniać. Polska szczególnie dużą rolę przywiązuje do rozwiązań w obszarze energii i efektywnego jej wykorzystania. Działania, o których dziś dyskutujemy, muszą być podjęte przed 2015 r. To kluczowy rok zarówno dla implementacji postanowień Rio+20, jak i procesu klimatycznego – powiedziała podczas swojego wystąpnienia minister Beata Jaczewska.

Debata Zgromadzenia Ogólnego ONZ została zorganizowana we współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz UN Sustainable Development Solutions Network – inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli rządów, środowiska naukowego, instytucji i agend ONZ, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i społecznego. Celem debaty była dyskusja o zrównoważonym wykorzystaniu energii i zasobów wody w kontekście wypracowania nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz globalnego porozumienia klimatycznego.

Jednym z punktów wizyty minister Jaczewskiej w Nowym Jorku było także spotkanie z ambasadorami akredytowanymi przy ONZ nt. stanu przygotowań do konferencji COP19. Minister omówiła zarówno kwestie logistyczne, jak i odniosła się do głównych celów szczytu w Warszawie. Do tych ostatnich należą przede wszystkim: wypracowanie fundamentów pod nowe, ogólnoświatowe porozumienie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie w życie decyzji podjętych podczas poprzednich szczytów klimatycznych.

Podczas spotkania minister podkreśliła, że ważnym punktem COP19 dla polskiego rządu będzie także dyskusja o tym, jak zwiększyć zaangażowanie biznesu oraz obywateli w działania na rzecz redukcji emisji CO2. – Efektywne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych nie będzie możliwe bez udziału społeczeństwa i biznesu – powiedziała minister Jaczewska.

Minister Jaczewska, w trakcie spotkania z ambasadorami, przedstawiła także cele polskiej prezydencji w ramach Konwencji Klimatycznej. Polska będzie przewodziła pracom Konwencji w 2014 r.

Jednym z głównych zagadnień, które będziemy chcieli poruszyć w trakcie prezydencji, jest finansowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu, szczególnie w przypadku państw rozwijających. Inną, ważną dla nas kwestią będzie dyskusja o możliwych do realizacji działaniach pozwalających na zwiększenie poziomu redukcji emisji, jeszcze przed wejściem w życie nowego porozumienia w 2020 r. w celu wypełniania tzw. luki emisyjnej – powiedziała minister Jaczewska.

 Wizyta minister Jaczewskiej w Nowym Jorku odbyła się w dniach 16-17 maja br.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *