W Krakowie o innowacyjności

Przepaść innowacyjna pomiędzy państwami członkowskimi UE stale się pogłębia. W tegorocznym Europejskim Rankingu Innowacyjności Polska znalazła się w ostatniej, czwartej grupie największych innowacyjnych maruderów. Jakie są szanse na poprawę sytuacji oraz współpracę polskiego środowiska naukowego i biznesowego?

Na ten temat będą rowmawiać Androulla Vassiliou – Komisarz Europejski ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, rektorzy uczelni wyższych, prezesi największych spółek branży przemysłowej, a także szefowie jednostek powołanych do wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości.Spotkanie odbędzie się 6 czerwca br. w Krakowie.

Alarmujące dane o polskiej innowacyjności nie pozostawiają złudzeń. Liderami innowacji, według ostatniego unijnego rankingu, są Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia, zaś Polska spadła z pozycji słabej, na jeszcze słabszą – czwartą od końca. Skąd taki marny wynik? Dla nikogo nie jest tajemnicą, że polskie wydatki na naukę są o połowę niższe niż unijna średnia, ale – co ciekawe – to nie one zaważyły na kiepskiej pozycji naszego kraju. Naszą piętą achillesową jest współpraca firm z nauką, jakość badań prowadzonych na uczelniach, a także niechęć polskich firm do wydawania pieniędzy na badania i rozwój. Szansą na poprawę sytuacji jest zaangażowanie naszego kraju w działalność – finansowanego z budżetu UE – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz jego Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC). O tych przedsięwzięciach, a także o tym, jak wyjść z innowacyjnego impasu, rozmawiać będą przemysłowcy i naukowcy w Krakowie.

W Europie istnieje wiele instytucji prowadzących działalność edukacyjną i badawczą na najwyższym światowym poziomie, jednakże działają one często w izolacji od świata biznesu. Oddzielone geograficznie, prowadzą różne tematycznie aktywności, nie współpracując ze sobą w celu budowy rozwiązań odpowiadających na potrzeby rynku. Europejską próbą zmierzenia się z tymi problemami jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (ang. European Institute of Innovation and Technology, EIT). Został on utworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2008 r.. Jego siedziba zlokalizowana jest w Budapeszcie. Instytut ma za zadanie poprawę konkurencyjności gospodarek państw UE poprzez zwiększenie ich innowacyjności. Jego zasadniczą misją jest wspieranie współpracy w trójkącie edukacja – badania – biznes.

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC)

EIT działa w kilku państwach UE poprzez tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (ang. Knowledge and Innovation Community) – konsorcja grupujące uczelnie wyższe, instytucje prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorstwa.Powstały one w 12 krajach UE i w Szwajcarii, grupując w sumie 206 instytucji partnerskich (w tym uniwersytety, instytucje badawcze, agencje regionalne), koncentrując się na zagadnieniach najważniejszych z punktu widzenia ich znaczenia dla społeczeństwa. Dotychczas utworzono Wspólnoty skupione na problemach:

– zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy),

– zmian klimatycznych (Climate KIC),

– technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (EIT ICT LABS).

Planowane jest utworzenie kolejnych trzech Wspólnot, zorientowanych na zagadnieniach surowcowych, zdrowia i żywności.

KIC InnoEnergy

Z Polską szczególnie związana jest – działająca w sześciu państwach – Wspólnota KIC InnoEnergy, skupiona na zagadnieniach zrównoważonej energii. Poza Polską, KIC InnoEnergy działa również w Niemczech, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Beneluksie, koncentrując swoją działalność na wybranym obszarze tematycznym:

Niemcy – energia z surowców mineralnych i biomasy

Szwecja – inteligentne systemy elektryczne

Francja – zrównoważona energia nuklearna

Hiszpania – energia ze źródeł odnawialnych: słoneczna, wiatrowa, wodna

Beneluks – inteligentne efektywne energetycznie budynki i miasta

Polska – czyste technologie węglowe i gaz niekonwencjonalny

CC Poland Plus

Działalność polskiego oddziału KIC InnoEnergy koordynowana jest przez spółkę CC Poland Plus, z siedzibą w Krakowie. Jej udziałowcami i partnerami są Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz TAURON Polska Energia.

Podczas organizowanej w Krakowie konferencji KIC jako centrum innowacji i przedsiębiorczości spotkają się wyjątkowi goście – obok Androulli Vassiliou, Komisarza Europejskiego i minister Barbary Kudryckiej – będą to m.in rektorzy uczelni wyższych, prezesi największych spółek branży przemysłowej, szefowie jednostek powołanych do wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości oraz przedstawiciele władz miasta i województwa. Jak wygląda i czy ma miejsce zakładana współpraca środowisk naukowych i przemysłowych w Polsce? Czy w kontekście potencjału innowacyjnego nadal można mówić o podziale stara/nowa Europa? Co nowa Europa ma do zaoferowania? – odpowiedzi na te, oraz wiele innych pytań będziemy mogli poszukać podczas konferencji, która odbędzie się już 6 czerwca w Krakowie.

 Żródło: Open Media

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *