Ustawa o CCS podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski w piątek podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest  dostosowanie prawa geologicznego i górniczego do wykonywania nowego rodzaju działalności, jakim jest podziemne składowanie dwutlenku węgla.

Dzięki nowelizacji będą mogły być realizowane projekty demonstracyjne (implementowanie aktu prawa Unii Europejskiej – dyrektywy CCS do krajowego porządku prawnego – przez ustanowienie ram prawnych prowadzenia działalności w zakresie bezpiecznego podziemnego składowania dwutlenku węgla).

Podkreślić należy, że technologia wychwytywania dwutlenku węgla oraz jego składowanie w formacji geologicznej – technologia CCS (obecnie jest w fazie prac badawczo-naukowych) – jest uznawana za jeden z potencjalnych sposobów ograniczenia nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  Proces polega na wychwytywaniu tego związku z instalacji przemysłowych, transportowaniu go do miejsca składowania i tłoczeniu do odpowiedniej formacji geologicznej.

Wejście w życie powyższej dyrektywy CCS jest związane z przyjęciem przez Unię Europejską zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla powstającego przy spalaniu paliw kopalnych, w związku z próbami ograniczenia efektu cieplarnianego i spowolnienia obserwowanych zmian klimatycznych.

W opinii projektodawcy wejście w życie nowelizacji będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska – przez ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, powstającego w wyniku spalania paliw kopalnych. Z oceny skutków regulacji wynika, że działalność polegająca na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla może wiązać się również z negatywnym wpływem na środowisko np. w przypadku wystąpienia awarii zakładu górniczego prowadzącego tłoczenie tego gazu i wycieku dwutlenku węgla. Ze względu na brak szczegółowej wiedzy na temat długofalowych skutków podziemnego składowania znaczących ilości dwutlenku węgla, podyktowany niewielką dotychczas skalą zrealizowanych przedsięwzięć z tego zakresu, nie można aktualnie przewidzieć wpływu wszystkich aspektów podziemnego składowania dwutlenku węgla na środowisko. Na ich wymierną ocenę należy poczekać do momentu zrealizowania projektów demonstracyjnych tej technologii.

Źródło: Kancelaria Prezydenta

podziemnym składowaniu dwutlenku węgla.

ustawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *