Unilever Polska dołącza do inicjatywy „Wizja 2050”

Unilever Polska mocniej zaznacza przywiązanie do idei zrównoważonego rozwoju w swojej strategii biznesowej. Według globalnego raportu firmy – Życie w sposób zrównoważony – umieszczenie zrównoważonego rozwoju w sercu modelu biznesowego pomaga w zwiększaniu sprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i ryzyka działalności. W związku z tym, firma podpisała „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”, dołączając do inicjatywy „Wizja 2050”.

Od 2011 r. Unilever Polska konsekwentnie realizuje założenia zrównoważonego modelu biznesowego w swojej działalności. W opublikowanym właśnie raporcie dotyczącym postępów w wypełnianiu planu „Życie w sposób zrównoważony” w Polsce – firma prezentuje przykłady inicjatyw, które mogą zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć koszty, przy jednoczesnej redukcji wpływu na środowisko naturalne.

Idea zrównoważonego rozwoju jest nie tylko integralną częścią naszej strategii biznesowej, ale przede wszystkim motorem innowacyjności oraz konkurencyjności. Wierzymy, że takie podejście w każdym aspekcie naszego funkcjonowania, począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez organizację łańcucha dostaw, aż po edukację konsumentów w zakresie korzystania z naszych produktów, jest warunkiem niezbędnym do dalszego rozwoju firmy – mówi Harm Goossens, prezes firmy Unilever w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma realizując założenia planu „Życie w sposób zrównoważony” w Polsce, osiągnęła postępy w wielu aspektach działalności, takich jak np.: zwiększenie efektywności ekologicznej we wszystkich czterech fabrykach na terenie kraju przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 na tonę produkcji o 11% w porównaniu z 2011 r. i o 62% z 2008 r., podniesienie efektywności operacyjnej w łańcuchu dostaw, która pozwoli m.in. zmniejszyć dystans przemierzany przez ciężarówki firmy na polskich drogach o ok. 20 mln km do 2015 r. i w efekcie zmniejszyć emisję CO2, poprawa jakości odżywczej produktów, a także pozyskiwanie surowców rolnych ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.

Unilever Polska stara się również inspirować konsumentów do korzystania z innowacji zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Firma poszerza swoją ofertę suchych szamponów, które powodują o 90% mniejszą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do mycia włosów z użyciem podgrzewanej wody. W skali globalnej, kategoria tych produktów osiągnęła prawie 20% wzrost sprzedaży. Innym przykładem działań skierowanych do konsumentów jest kampania edukacyjna ProjektGospodarni.pl, która zachęca Polaków do zmiany nawyków związanych z prowadzeniem domu.

Spojrzenie w przyszłość – Wizja 2050.

Mimo znaczących postępów, są również wyzwania, którym firma nie może sprostać samodzielnie. Z tego względu istotnym elementem w realizowaniu strategii zrównoważonego rozwoju jest ścisła współpraca z organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi oraz konsumentami. Unilever Polska dołączył właśnie do pilotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i koordynowanego przez PwC projektu Wizja 2050. W ramach inicjatywy objętej honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, powstał raport identyfikujący największe wyzwania oraz kluczowe obszary, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. Uroczyste podpisanie „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” miało miejsce 21 maja, podczas spotkania firmy Unilever podsumowującego dwa lata realizacji planu „Życie w sposób zrównoważony”.

– Cieszy nas, że firma Unilever została sygnatariuszem Deklaracji i tym samym dołączyła do inicjatywy Wizja 2050. To szczególnie istotne, aby organizacje prowadzące operacje na tak dużą skalę, uwzględniały w swoich strategiach biznesowych działania sprzyjające równowadze otoczenia społeczno-gospodarczego – podsumowuje Dominika Wierzbowska z Ministerstwa Gospodarki.

GALERIA

Źródło: Unilever Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *