Trzecia edycja REVITARE rozpoczęta

Winieta_REVITARE

Organizowany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Jakie są aspekty badawcze REVITARE?

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych:  przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny. W konkursie mogą wziąć studenci i młodzi pracownicy nauki, których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Jak się zgłosić do REVITARE?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Szczegóły odnośnie wytycznych do artykułu i prezentacji znajdują się na stronie internetowej konkursu www.revitare-conf.pl/revitare2014 .

Wstępne zgłoszenie udziału w konkursie do 31 maja 2014 r. za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. Prace konkursowe powinny zostać przesłane do 16 czerwca 2014 r.

Jakie są nagrody w REVITARE?

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) oraz opłacenie kosztów udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Autor najlepszej prezentacji otrzyma nagrodę specjalną.

Co daje udział w REVITARE?

  • Promocję szczególnie uzdolnionych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych naukowców.
  • Niezależną ocenę pracy naukowo-badawczej dokonaną w ramach konkursu.
  • Możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się z najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.
  • Publikację artykułu w monografii przygotowanej po konferencji.

 Kiedy odbędzie się finał REVITARE?

Laureaci REVITARE zaprezentują swoje prace podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl/revitare2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *