Szczyt Klimatyczny rozpoczęty!

Wczoraj w Warszawie, rozpoczęły się największe w tym roku negocjacje pod egidą ONZ. Polska będzie przewodniczyć debacie o ochronie klimatu prowadzonej przez ok. 10 tys. delegatów ze 194 państw. Dotychczasowe osiągnięcia Polski w ograniczaniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych mogą być powodem do dumy.

W Warszawie rozpoczęły się rozmowy, które mają doprowadzić do opracowania nowego międzynarodowego porozumienia, którego podpisanie przewidziano za dwa lata w Paryżu. To bardzo krótki okres na trudne rozmowy blisko 200 państw, dlatego w Warszawie trzeba ustalić dokładny harmonogram globalnych negocjacji nowego porozumienia, a także naszkicować jego ramy, które określą – jaką formę powinien mieć, czy przez jaki czas ma obowiązywać. Innych ważnych tematów, takich jak chociażby funkcjonowanie Zielonego Funduszu Klimatycznego (instytucji, która ma służyć gromadzeniu przez państwa rozwinięte pieniędzy na pomoc państwom rozwijającym się) również nie zabraknie podczas tego spotkania.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Polska Prezydencja Konwencji Klimatycznej oznacza, że od poniedziałku przez rok będziemy przewodzić procesowi negocjacji. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej roli, ponieważ nasz kraj znakomicie wywiązuje się ze wymagań Protokołu z Kioto. Zobowiązaliśmy się zredukować emisję CO2 o 6%, a zredukowaliśmy o ponad 30%. Jednocześnie utrzymywaliśmy wzrost gospodarczy, co jest niezwykle trudną sztuką. Niewiele państw może się takim wynikiem pochwalić. 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości pamiętajmy, że mamy również ten powód do dumy. Przewodniczymy globalnym negocjacjom, a nasze osiągnięcia w ograniczaniu emisji CO2 do atmosfery mogą być wzorem dla innych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *