Świadomie o energii

Wyniki badania, przeprowadzonego w ramach 7. edycji Programu „Świadoma Energia” realizowanego przez RWE pokazały, że Polacy chętnie oszczędzają energię i doceniają związane z tym korzyści. Wciąż jednak w praktyce nie zawsze ograniczają zużycie prądu wystarczająco systematycznie i konsekwentnie.

Tegoroczna odsłona kampanii pozwoliła na porównanie postaw i zachowań energooszczędnych w domu i miejscu pracy. Partnerem merytorycznym programu „Świadoma Energia” od wielu lat jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

– Polacy coraz chętniej oszczędzają energię i z pewnością nie brakuje im motywacji do działania – mówi Iwona Jarzębska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w RWE Polska. – W wielu przypadkach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, widoczny jest wyraźny deficyt wiedzy o racjonalnym korzystaniu z prądu, którą najczęściej przenosimy z gospodarstw domowych na grunt firmy. Istotna jest więc rola pracodawców związana z dalszą edukacją i promowaniem zachowań energooszczędnych. W różnych regionach kraju widoczne są wyraźne różnice dotyczące najczęstszych sposobów korzystania z urządzeń elektrycznych i oświetlenia przez aktywnych zawodowo Polaków. Dla przykładu najczęściej troszczą się o gaszenie światła mieszkańcy Południowej Polski – ponad połowa ankietowanych, a najrzadziej na północy kraju niewiele ponad 31%. Z kolei w regionie zachodnim najczęściej korzystamy ze sprzętów energooszczędnych dodaje.

Wszystkie osoby zainteresowane efektywnym ograniczaniem zużycia prądu w swoim domu i miejscu pracy mogą skorzystać z porad dostępnych na stronie internetowej programu. Można na niej znaleźć liczne materiały edukacyjne i szkoleniowe, w tym porady dotyczące oszczędzania energii. Jedną z atrakcji jest także konkurs dla MŚP z nagrodą 15 000 zł oraz ciekawy interaktywny quiz, który pozwala porównać poziom własnej świadomości energetycznej z wiedzą i zachowaniami ogółu Polaków. W ramach tegorocznej edycji kampanii RWE przygotowała również ofertę adresowaną dla sektora MŚP, zachęcając właścicieli firm nie tylko do zmiany zachowań, ale przede wszystkim do weryfikacji kosztów zakupu energii.

Wiedza Polaków na temat oszczędzania energii z roku na rok systematycznie rośnie. Wciąż jednak są to informacje niepełne i wymagające dalszej popularyzacji. Łącznie ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków deklaruje (56%), że zna co najmniej kilka skutecznych sposobów umożliwiających redukcję zużycia prądu w swoim domu. W przypadku firm analogiczną wiedzą dysponuje tylko 13% zatrudnionych. Liczba osób, które nie są świadome, w jaki sposób mogłyby oszczędzać energię, jest zdecydowanie wyższa w odniesieniu do przedsiębiorstw (31%) niż gospodarstw domowych (19%).

Równocześnie, co bardzo pozytywne, świadomość energetyczna przekłada się na wysoką motywację do oszczędzania. Przeważająca większość aktywnych zawodowo Polaków, którzy wiedzą jak ograniczać zużycie prądu, stara się regularnie wcielać tego typu działania w życie w swoim domu (80%) oraz w firmie (92%). Większość osób dostrzega także wielopłaszczyznowe korzyści związane z oszczędzaniem energii, takie jak czystsze środowisko i obniżenie rachunków za prąd. Blisko 1/3 Polaków, którzy zauważają pozytywne strony energooszczędności (31%), obserwuje wyraźną obniżkę rachunków za prąd w swoim domu. Niższe opłaty to również jeden z głównych powodów oszczędzania energii w firmie dla 50% aktywnych zawodowo Polaków.

W swoich domach Polacy wciąż najchętniej stosują najpopularniejsze działania energooszczędne. Dużą wagę zwracamy przy tym na świadome korzystanie z oświetlenia. Już ponad połowa mieszkańców naszego kraju, którzy starają się oszczędzać energię elektryczną w swoim gospodarstwie domowym (51%), pamięta o tym, aby gasić światło. 38% ankietowanych używa żarówek energooszczędnych. Natomiast już blisko 1/3 respondentów (31%) wymieniła je w większości lub wszystkich najczęściej używanych pomieszczeniach.

Zwracamy również uwagę na racjonalne korzystanie ze sprzętów elektrycznych – blisko 1/3 Polaków (31%) wyłącza z prądu nieużywane w danej chwili urządzenia. Najczęściej pamiętamy o wyłączaniu z trybu stand-by telewizorów (82%), rzadziej laptopów i komputerów (52%). Wciąż jednak tylko co dziesiąty Polak oszczędzający prąd inwestuje w energooszczędne urządzenia. Wśród posiadaczy określonych kategorii sprzętów, najbardziej popularne są stosunkowo nowe, energooszczędne: telewizory (68%), pralki (65%), laptopy (49%) oraz czajniki (49%). Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się energooszczędne: ogrzewanie, zmywarki oraz kuchenki elektryczne.

Lepiej radzimy sobie z racjonalnym korzystaniem z oświetlenia niż sprzętów elektrycznych. Jak pokazał Indeks Świadomego Korzystania z Energii, opracowany przez RWE po raz pierwszy w 2013 r., z urządzeń gospodarstwa domowego w optymalny sposób korzysta tylko 27% ankietowanych. Ponad połowa respondentów nie wykorzystuje efektywnie posiadanych urządzeń RTV i AGD, czyli zbyt rzadko stosuje zachowania energooszczędne takie jak np. całkowite wyłączanie z prądu czy pranie tylko przy pełnej pralce – komentuje Iwona Jarzębska.

Większość zatrudnionych Polaków docenia rolę korzyści związanych z oszczędzaniem energii w swojej firmie. Niestety wciąż stosunkowo niewielu pracodawców prowadzi systematyczne działania i akcje edukacyjne związane z tym tematem. Ponad połowa zatrudnionych respondentów (52%) wskazuje, że w ich miejscu pracy nie podejmuje się żadnych działań związanych z ograniczaniem zużycia prądu. Niespełna jedna czwarta (24%) zauważa, że sporadycznie pojawiają się takie inicjatywy.

Według aktywnych zawodowo Polaków, do najczęstszych sposobów oszczędzania energii w przedsiębiorstwach, gdzie podejmowane są takie działania, należą: wymiana oświetlenia na energooszczędne (53%), unikanie pozostawiania sprzętów elektrycznych w trybie stand-by (44%), a także zwracanie uwagi na klasę energetyczną kupowanych urządzeń (27%). Zgodnie z wynikami badania nadal stosunkowo niewielka liczba pracodawców zachęca swoich pracowników do działań energooszczędnych (22%).

Tegoroczna edycja badania „Świadoma Energia” pozwala na porównanie najczęstszych sposobów oszczędzania energii w różnych regionach Polski: północnym, zachodnim, centralnym, wschodnim i południowym. W ramach kampanii po raz pierwszy w tym roku przeanalizowane zostały także wybrane dane dotyczące wykorzystania urządzeń energooszczędnych w różnych województwach.

Pod względem systematycznego oszczędzania energii w gospodarstwie domowym przodują ex aequo region centralny oraz południowy, w których regularnie ogranicza zużycie prądu w swoich domach już 82% aktywnych zawodowo Polaków. To wynik o 2% lepszy niż w całej Polsce (80%). Kolejne miejsca zajmują pod tym względem regiony: północny (78%), zachodni (77%) oraz wschodni (76%).

Jeśli chodzi o działania energooszczędne podejmowane w firmach, w całej Polsce dostrzega je blisko jedna czwarta aktywnych zawodowo Polaków (24%). Najlepszy wynik, wyższy od ogólnopolskiej średniej, osiągnęły pod tym względem regiony: północny (30%), centralny (27%) oraz ex aequo: zachodni i wschodni (26%). Najmniejsza liczba Polaków dostrzega z kolei działania energooszczędne w firmach z regionu południowego (16%).

Program „Świadoma Energia” to długofalowa kampania społeczna realizowana przez RWE Polska od 2007 r. Celem programu jest zmiana zachowań w zakresie racjonalnego wykorzystania energii. Kampania wyróżniona została w wielu międzynarodowych konkursach m.in. (Europejskie Trofeum Energetyczne, Europower, Stevie International Business Awards).

Badanie „Świadoma Energia” to ogólnopolskie badanie świadomości energetycznej Polaków, zrealizowane przez TNS Polska. Celem badania była identyfikacja najczęstszych sposobów oszczędzania energii w polskich gospodarstwach domowych oraz firmach, a także poznanie postaw i zachowań Polaków związanych z racjonalnym korzystaniem z energii w domu i miejscu pracy. Badanie przeprowadzone zostało w dniach 23-29 sierpnia 2013 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków. Zrealizowano je metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo CAPI (Computer Aided Personal Interview).

W ramach badania przeanalizowane zostały świadomość i zachowania energooszczędne Polaków z następujących regionów Polski: centralny (mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie), południowy (dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie), północny (pomorskie, zachodniopomorskie), wschodni (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), zachodni (kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie).

Źródło: RWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *