Stan wód w Polsce poprawia się

Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że większość z nas dostrzega poprawę stanu wód.

Zdaniem ponad połowy badanych (51%) w ramach konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) w ostatnich 6 latach stan wód w zamieszkiwanej przez nich okolicy poprawił się. Zmianę na gorsze dostrzeDepositphotos_2453243_s-2015gł jedynie co ósmy badany.

Z punktu widzenia ankietowanych są dwie główne przyczyny wpływające na poprawę stanu wód: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (65%) oraz budowa oczyszczalni ścieków (63%).

– Cieszy nas, że Polacy zauważają poprawę stanu wód – komentuje Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. – W tej sferze dokonaliśmy gigantycznego skoku. 25 lat temu wystartowaliśmy z pozycji państwa z prawdziwą katastrofą w tym obszarze. W tym czasie radykalnie poprawiliśmy sytuację. Zbudowaliśmy ponad 60 tys. km sieci kanalizacyjnej – to tak, jakbyśmy 1,5 raza opasali naszą planetę w najszerszym miejscu, na równiku. Powstało 370 nowych oczyszczalni, zmodernizowaliśmy ponad 1000 starych obiektów. Sprawiedliwa ocena tego, co się w Polsce udaje, jest bardzo ważna. To daje impuls do dalszych działań – dodał prezes KZGW.

Na pytanie o to, jakimi działaniami w gospodarce wodami powinny zająć się władze, ankietowani najczęściej wskazywali na poprawę czystości wód (70% badanych). Na drugim miejscu pojawiła się konieczność działań przeciwpowodziowych (56%.).

Z badania wynika również, że Polacy mają wiedzę na tematy związane z gospodarką wodną, ale jest ona jeszcze niepełna. Duża część ankietowanych nie potrafi np. wyczerpująco zdefiniować pojęcia „gospodarowanie wodami”. Jednocześnie jednak tylko 4 proc. uczestników ankiety w ogóle nie wie, co to jest.

Badanie przeprowadzono na grupie 1318 respondentów, przy pomocy panelu internetowego (CAWI). Jest ono częścią półrocznych konsultacji społecznych aPGW.

Więcej na www.portalkomunalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *