Polska energetyka jądrowa – stan prac

potkanie Międzyresortowego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Podczas niego omówiono stan prac nad wdrożeniem Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz działania inwestora w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

Wiceminister Hanna Trojanowska przypomniała, że PPEJ został poddany kompleksowej procedurze konsultacji społecznych oraz transgranicznych, w której uczestniczyło siedem krajów sąsiadujących z Polską, co zakończyło się podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r. – Z kolei w lipcu br. został on omówiony na posiedzeniu kierownictwa MG i skierowany pod obrady Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.– dodała.

Ponadto poinformowała, że po uwzględnieniu uwag zespołu dokument ponownie trafi pod obrady kierownictwa MG. – Chcemy omówić go jeszcze we wrześniu, a potem przekazać do uzgodnień międzyresortowych i pod obrady Rady Ministrów – podkreśliła wiceminister. – Warto pamiętać, że Projekt PPEJ jest katalogiem działań, zadań i celów, tak by bezpiecznie budować i eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce. Nie zastąpi on jednak analiz i wysiłku organizacyjnego, jaki muszą podjąć wszystkie podmioty zaangażowane w projekt  – dodała.

Podczas spotkania przedstawiono także wyniki misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej realizowanej w marcu 2013 r. przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). MAEA pozytywnie oceniła przygotowania Polski do wdrożenia PPEJ. Wśród mocnych stron naszego kraju wskazano na m.in. wysokie standardy współpracy z kluczowymi interesariuszami w ramach konsultacji krajowych i międzynarodowych oraz nowoczesne prawo dotyczące energetyki jądrowej.

Ponadto Prezes PGE Krzysztof Kilian przedstawił aktualny stan przygotowań inwestora do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Poinformował m.in. o realizowanych badaniach lokalizacyjnych i środowiskowych na terenie potencjalnych lokalizacji budowy elektrowni jądrowej oraz postępowaniu przetargowym na inżyniera kontraktu. Prezes Kilian zwrócił także uwagę na potrzebę wdrożenia nowoczesnych mechanizmów zapewniających wsparcie dla budowy nowych mocy w energetyce, z  uwzględnieniem różnych technologii wytwarzania.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *