Środowisko w perspektywie unijnej 2014-2015

Czy przedsiębiorcy z branży ochrony środowiska mogą liczyć na wsparcie działalności dzięki funduszom unijnym?

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest kontynuowany z przeszłej perspektywy 2007-2013. Ramy programu określane są jako szeroko pojęte zwiększanie efektywności gospodarki oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz odpadami.

Authentic Zaandam mills on the water channel in Zaanstad village. Zaanse Schans Windmills and famous Netherlands canals, EuropeŚrodki jakimi dysponuje program to 27,5 mld euro, które mogą zostać spożytkowane na zwiększanie efektywności w budownictwie, rozbudowę i budowę elektrowni wiatrowych, a także wdrażanie oszczędnych środowiskowo systemów produkcyjnych. Aktualnie dla jednostek rządowych i samorządowych działających na rzecz ochrony środowiska w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa lubelskiego jest dostępna dotacja na budowę i modernizację komunalnych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. mieszkańców. Poziom dofinansowania wynosi aż 85%, a wkład własny na poziomie 15%.

Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe mogą skorzystać z działania 6.2 jako przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej w regionie województwa małopolskiego. Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami mogą liczyć na preferencyjne pożyczki udzielane przez NFOŚiGW. Odpowiednio dopasowana karencja w spłacie pożyczki oraz niskie oprocentowanie kredytu jest szczególnie atrakcyjne dla podmiotów planujących budowę czy modernizację instalacji przetwarzających odpady do ponownego użycia, ich selekcji lub termicznego przekształcenia. Pożyczka może być również wykorzystana na spełnianie wymogów prawnych obowiązujących w zakresie ochrony środowiska.

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami mają możliwość uzyskania bezzwrotnych dotacji, które będą realizowane w listopadzie i grudniu 2015 r.

Opracowała

Marta Walaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *