Sprzedaj odpad na aukcji

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Odpady masowo zalegają w Polsce na składowiskach. Jak sobie z tym poradzić? Można sprzedać je na aukcji internetowej.

recyclable plastic

Sprzedaż odpadów w Internecie może stać się jednym z elementów zarządzania gospodarką odpadami w Polsce. Fot. Depositphotos.com/jvanderwolf

Jak wynika z danych GUS-u, w Polsce w 2013 r. wytworzono ok. 11,2 mln odpadów. Niestety poziom recyclingu nadal jest niski, pomimo, że Unia Europejska nałożyła na Polsce pewne wymogi w tym zakresie. Jednym z rozwiązań problemu zalegania odpadów może być ich sprzedaż. Tylko gdzie szukać odbiorcy? W dzisiejszym świecie jest jedno takie miejsce – Internet.

Sprzedaj odpad na aukcji

W Polsce powstał portal www.recyclingo.com, umożliwiający handel odpadami na zasadzie aukcji w ramach projektu pn. „Stworzenie interaktywnej i ekologicznej platformy przeznaczonej do recyklingu oraz obrotu odpadami poprzemysłowymi”, który uzyskał blisko pół miliona złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”).

Portal spełnia trzy funkcje: jest miejscem, gdzie odbywają się licytacje odpadów, kojarzy podmioty ze sobą oraz prowadzi aukcje transportowe. – Oferowana przez nas e-usługa składa się z kilku innowacyjnych modułów, takich jak interaktywny sugester recyklingu, menedżer licytacji, wirtualny doradca technologiczny oraz aukcja usług transportowych – tłumaczy B. Milewski. Interaktywny sugester recyklingu ma umożliwić automatyczne dopasowanie podmiotów produkcyjnych lub wytwarzających i przetwarzających dane odpady. Pozwala użytkownikowi (przy pomocy aplikacji) na automatyczne odnalezienie podmiotu, któremu może zaoferować posiadane odpady. Aplikacja zawiera bazę danych, która jest na bieżąco uzupełniana. – W bazie znajdują się kompleksowe informacje na temat podmiotów produkujących czy posiadających odpady oraz zajmujących się zorganizowaną gospodarką nimi. Baza danych operuje kodami odpadów, zgodnymi z międzynarodową klasyfikacją, co umożliwia szybki dobór partnerów. Po zamieszczeniu zapytania ofertowego przez użytkownika w serwisie aplikacja analizuje dane oraz szuka odpowiedniego dopasowania podmiotów – wyjaśnia B. Milewski. Aplikacja przedstawia użytkownikowi szczegółową listę podmiotów dopasowanych. Jednocześnie wysyła e-mail z informacją o potencjalnym dostawcy odpadów do dopasowanych podmiotów. Natomiast menedżer licytacji umożliwia użytkownikowi wystawienie swojej oferty na aukcji za pośrednictwem serwisu internetowego. Odpowiednia licytacja jest wybierana także na podstawie kodu odpadu. Po dokonaniu wyboru rozpoczyna się aukcja. Wszystkie podmioty zainteresowane odbiorem odpadów mogą czynnie w niej uczestniczyć (za pośrednictwem aplikacji). Na portalu odbywają się dwa rodzaje aukcji – tradycyjne i odwrotne. – Aukcje tradycyjne są przeznaczone dla odpadów, które stanowią cenny produkt rynkowy. Wytwórcami takich odpadów mogą być np. rafinerie, zakłady przemysłowe i chemiczne czy sortownie. Podmioty zainteresowane odbiorem takich odpadów mają możliwość rywalizowania o wybrane produkty przez podwyższenie ceny w ramach licytacji. Wygrywa ten podmiot, który zaproponuje najwyższą cenę za partię odpadów – tłumaczy B. Milewski. Natomiast aukcja odwrotna jest przeznaczona dla odpadów tzw. wysokiego ryzyka, które często są niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego. Podmiotom wytwarzającym tego typu odpady zależy na ich szybkim unieszkodliwieniu, więc chcą jak najszybciej je sprzedać. W licytacji w aukcji odwrotnej wygrywa ten podmiot, który zaproponuje najniższą cenę za odbiór danego odpadu.

Wirtualny doradca podpowie

Kolejnym udoskonaleniem portalu jest wirtualny doradca technologiczny, który umożliwia najbardziej efektywny dobór postępowania z posiadanymi odpadami. – Za pomocą serwisu użytkownicy mogą udostępniać dane o swoich przedsiębiorstwach. Następnie aplikacja analizuje podane informacje, na podstawie których wskazuje sposoby utylizacji bądź możliwości powtórnego użycia odpadów. Aplikacja podpowiada potencjalne rezultaty powtórnego użycia oraz rozwiązania technologiczne potrzebne do uzyskania spodziewanego efektu – podkreśla B. Milewski. Moduł podpowiada także, gdzie użytkownik może znaleźć producenta odpowiednich maszyn, które sprzedaje bądź wynajmuje. Wszystkie rozwiązania doradcze w aplikacji są oparte na aktualnych regulacjach prawnych i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego, a także z praktyką recyklingu. Kupić odpad lub go sprzedać jest łatwo – wystarczy bezpłatnie się zarejestrować i ogłosić tudzież przystąpić do – już odpłatnej – aukcji. A co zrobić, gdy zostaniemy szczęśliwym nabywcą odpadu? Potrzebny jest odpowiedni transport. Szczególnie w przypadku odpadów niebezpiecznych, których nie można przewozić zwykłym samochodem. Portal umożliwia również dobór przewoźnika mogącego przetransportować odpady od producenta do miejsca docelowego. System przeanalizuje ofertę zawierającą wszystkie dane o zakupionych odpadach, m.in. o ich składzie chemicznym i ilości oraz o lokalizacji miejsca docelowego. – Aplikacja automatycznie prześle dane do przewoźników odpowiadających kryteriom zamieszczonym w ofercie. Zainteresowane podmioty włączają się do aukcji, przedstawiając wycenę swoich usług transportowych. Wygrywa ta firma transportowa, która zaoferuje najniższą cenę – precyzuje Bartosz Milewski.


INNOWACYJNA_GOSPODARKAUE+EFRR_L-kolor

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.”


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *