Śladami… autobusów elektrycznych

Co roku zwiększa się liczba pojazdów poruszających się po ulicach oraz towarzyszące im skala zanieczyszczenia, co przyczynia się do pogarszania jakości życia mieszkańców. W związku z tym poszukiwane są rozwiązania, które zmniejszą wpływ transportu na środowisko. Jedna z możliwości to autobusy elektryczne.

Ślad węglowy (ang. carbonfootprint) jest metodą liczenia wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko. Jest to całkowita ilość emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych liczona w całym cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa, podawana w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e). Metodę tę można również wykorzystać w celu określenia wpływu różnych rodzajów transportu na środowisko.

Analizy pokazują, że ok. 80% śladu węglowego przedsiębiorstw transportowych wiąże się przewożeniem towarów i pasażerów, podczas którego spalane są (bezpośrednio lub pośrednio) różne rodzaje paliw. Pozostałe 20% związane jest z działaniami logistyczno-spedycyjnymi. Największym emitentem gazów cieplarnianych spośród wszystkich rodzajów transportu, jest transport drogowy, który generuje rocznie ok. 98% emisji (dane z 2011 r., rys. 1). Transport jednostkowy wykazał największy ślad węglowy związany z przewiezieniem 1 osoby (pkm – pasażerokilometr, rys. 2) i 1 tony towarów (tkm – tonokilometr) na odległość 1 km. Konieczność obniżenia emisji i prowadzone od lat badania sprawiają, iż sektor drogowy posiada duży potencjał wdrożenia ekologicznych technologii, gdyż odpowiada za przewożenie 85% towarów i 64% pasażerów w Polsce.

Zmiany na lepsze

W ostatnich latach można zaobserwować ewolucję sektora transportu drogowego. Zostało bowiem opracowanych wiele innowacyjnych napędów, które stanowią alternatywę dla najczęściej stosowanych silników spalinowych (benzynowych i dieslowskich). Przykładem takich rozwiązań mogą być napędy elektryczne, hybrydowe, wodorowe, spalające gaz drzewny czy olej roślinny. Najbardziej dynamicznie rozwijaną technologią jest jednak napęd elektryczny, co potwierdza m.in. po coraz większa liczba pojazdów elektrycznych, kursujących po naszych ulicach (samochody osobowe, meleksy, autobusy). Znaczne koszty produkcji tych pojazdów (a w szczególności akumulatorów) sprawiają, że wciąż nie są one wykorzystywane na szeroka skalę, pomimo ich promowania w wielu unijnych dokumentach oraz ulg podatkowych. Wprowadzenie tych pojazdów na szeroką skalę może mieć wpływ zarówno na zwiększenie konkurencyjności oraz poziomu innowacji, jak i na ograniczenie emisji (gazów cieplarnianych, hałasu), poprawę wydajności energetycznej i upowszechnienie odnawialnych źródeł energii (OZE)3-5.

Szczególnie intensywne prace związane są z wdrożeniem autobusów elektrycznych. Wykorzystanie ich w transporcie publicznym (a w szczególności w miejskim) może rozwiązać szereg problemów cywilizacyjnych i ekologicznych, m.in. dzięki oszczędności zasobów (zmniejszenie zużycia paliw) oraz redukcja emisji gazów i hałasu6-7. Korzyści te mogą dotyczyć również polskiej gospodarki i będą tym większe, im do produkcji energii elektrycznej w większym stopniu wykorzystane zostaną źródła odnawialne.Coraz więcej przewoźników miejskich na całym świecie w swoim taborze ma autobusy elektryczne.

Marcin Cholewa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, Kraków

Cały artykuł znajduje się w dodatku pt. Ekoinnowacje dla ochrony klimatu, wydanego w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.

Źródła

  1. epp.eurostat.ec.europa.eu
  2. Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2009. European Environmental Agency Report.
  3. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej: Przyszłość transportu na obszarach miejskich. Luksemburg 2010.
  4. Almassy D., Baltzar E., Keri Z., McGuinn J., Varbova V.: Budowa gospodarki niskoemisyjnej. Podręcznik dla regionów europejskich. Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC). Szentendre 2011.
  5. Sadek N.: Urban electric vehicles a contemporary business case. European Transport „Research Review” 4/2012.
  6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.
  7. The World Bank: Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Waszyngton

Foto. Depositphotos/philipus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *