Sektor energetyczny w raporcie

„Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce” to tytuł najnowszego raportu ING Banku Śląskiego i PwC na temat finansowania inwestycji energetycznych.

Obserwacja aktualnych planów inwestycyjnych graczy rynkowych w segmencie wytwarzania energii oraz zmian, które zaszły w sektorze, nakreśla nieco inną wizję przyszłości w stosunku do tej z 2008 r., kiedy powstała Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (PEP) – czytamy w raporcie przygotowanym przez ING Bank Śląski wraz z PwC1. Co zmieniło się w ciągu ostatnich pięciu lat? Autorzy raportu wskazują na kilka aspektów. Jednym z nich jest redukcja planów w zakresie mocy wytwórczych. Z deklarowanych w 2008 r. planów budowy 21,5 GW nowych mocy, dzisiejsze plany zmniejszyły się do 12,1 GW. Za przyczynę tego zjawiska podano modyfikację prognoz graczy rynkowych, wynikającą z obserwacji realnych zmian zapotrzebowania na energię.

W 2008 r. inwestorzy przewidywali też bardzo wysoką cenę dwutlenku węgla, co skłaniało do przygotowywania projektów budowy bloków w oparciu o gaz. Przy niskiej cenie CO2 wielu inwestorów zrezygnowało z planów budowy nowych jednostek na gaz (dotyczy to jednak tylko elektrowni). Zakładano też wyraźny wzrost cen energii elektrycznej.

Ostatni okres, zdaniem autorów raportu, przyniósł też rozczarowanie dla dotąd stabilnego rynku źródeł odnawialnych (OZE). W każdym z tych segmentów wciąż są jednak możliwości do inwestowania. Dotyczy to jednak wybranych projektów. Dobrym miejscem na alokację środków w warunkach niepewności jest segment dystrybucji, przy czym są to inwestycje nie tylko w same sieci, ale również we wzrost jakości obsługi klienta.

W raporcie poszukiwano także odpowiedzi na pytania, czy, kiedy i jak na nasz rynek mogą oddziaływać takie trendy rynku europejskiego, jak lawinowy przyrost liczby instalacjifotowoltaicznych czy rozwój mikrogeneracji opartej na koncepcji energetyki prosumenckiej. Zastanawiano się także, w jakim stopniu regulacje europejskie i inne zmiany pojawiające się poza granicami Polski mogą być dodatkowym czynnikiem wprowadzającym niepewność w procesie decyzji inwestycyjnych.

W publikacji można przeczytać m.in. na temat prawa zamówień publicznych, które jest ważnym czynnikiem, warunkującym tempo prac związanych z realizacją inwestycji, a także możliwości, jakie daje „dialog techniczny”, który zdecydowanie ułatwia proces przygotowywania specyfikacji przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Autorzy raportu podkreślają, że pomimo weryfikacji planów inwestycyjnych w sektorze elektroenergetycznym w stosunku do 2008 r., środki wymagane na ich realizację nadal liczone są w dziesiątkach miliardów. Warto zatem zastanowić się nad możliwościami dofinansowania inwestycji energetycznych z różnych źródeł.

Źródło:

1. „Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce”. III edycja raportu ING Banku Śląskeigo i PwC na temat finansowania inwestycji energetycznych. Maj 2013.

Małgorzata Masłowska-Bandosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *