Rusza nabór wniosków w II edycji konkursu w ramach Programu Gekon

Podobnie jak w pierwszej edycji, konkurs został podzielony na dwa etapy: dotyczący fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej projektów. W pierwszej fazie przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac badawczo-rozwojowych w jednym z obszarów związanych z: pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego, efektywnością energetyczną i magazynowaniem energii, ochroną i racjonalizacją wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii z czystych źródeł lub nowatorskimi metodami otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów, a także z recyklingu odpadów. Następnie, po ukończeniu prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie wdrożenia opracowanego rozwiązania. Dotację będą mogły uzyskać jedynie projekty zakładające opracowanie i wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu – wyrobu albo usługi (innowacja produktowa) lub procesu technologicznego (innowacja procesowa).

O wsparcie mogą ubiegać się zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, grupy firm, jak i konsorcja naukowe. Kwota do rozdysponowania w drugim konkursie wyniesie co najmniej 36 mln zł na fazę badawczo-rozwojową, natomiast na fazę wdrożeniową w całym Programie zostało przeznaczonych 160 mln zł (kwota na oba konkursy). Budżet całego Programu, realizowanego do 2019 roku, to 400 mln złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy badawczo-rozwojowej w tej edycji programu jest jednoetapowy. Składanie dokumentów będzie możliwe od 9 sierpnia do 8 września 2014 r. wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl. Nabór wniosków w programie Gekon o dofinansowanie fazy wdrożeniowej prowadzony będzie w trybie ciągłym, po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej.

Środki na realizację fazy badawczo-rozwojowej będą wypłacane w formie zaliczek lub refundacji przez NCBR, zaś za wypłatę środków za realizację fazy wdrożeniowej odpowiedzialny będzie NFOŚiGW. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi do 24 miesięcy dla fazy badawczo-rozwojowej oraz do 36 miesięcy dla fazy wdrożeniowej.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio: dla fazy badawczo-rozwojowej – od 0,5 mln zł do 10 mln zł na projekt oraz do 20 mln zł na projekt dla fazy wdrożeniowej (lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy badawczo-rozwojowej). Warunkiem dofinansowania realizacji projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy/przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców w kosztach realizacji fazy badawczo-rozwojowej (min. 20% kosztów kwalifikowanych fazy B+R).

Wnioskodawcy, którzy po zakończonej fazie badawczo-rozwojowej uzyskali pozytywną ocenę wdrażalności projektu, mogą następnie złożyć wniosek o dofinansowanie fazy wdrożeniowej (te wnioski składane będą w trybie naboru ciągłego, w formie elektronicznej do NFOŚiGW). Gekon powstał z myślą o pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki oraz jako wsparcie opracowania i wdrażania innowacyjnych technologii proekologicznych w sektorze prywatnym.

„Najtrudniejszym etapem dla rozwoju polskich innowacyjnych technologii jest przebrnięcie z fazy badawczo-rozwojowej do wdrożeniowej. Niestety wiele interesujących rozwiązań technologicznych, czy innowacji produktowych kończy swój cykl życia na etapie patentu. Narodowy Fundusz poprzez ofertę programu Gekon ma ambicję wesprzeć rynek innowacyjnych technologii poprzez finansowanie połączonych wysiłków naukowców i przedsiębiorców w całym cyklu narodzin i uplasowania na runku tych rozwiązań – tak komentuje uruchomienie kolejnego naboru wniosków Barbara Koszułap – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Program GEKON to wspólna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na temat II konkursu programu Gekon znajduje się na stronie http://program-gekon.pl/ii-nabor-wnioskow/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *