Redukcja emisji – nadwyżka uprawnień

www.pl.depositphotos.com/Oleksiy Mark O 2% obniżyła się emisja gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w 2012 r. – tak wynika z  informacji odnotowanych w rejestrze unijnym.

Dobrą wiadomością jest to, że poziom emisji zmniejszył się ponownie w 2012 r., natomiast złą fakt, iż nastąpił jeszcze większy brak równowagi pomiędzy podażą i popytem, co w dużej mierze jest wynikiem rekordowo dużego wykorzystania międzynarodowych jednostek emisji. Na początku trzeciego etapu odnotowujemy nadwyżkę w wysokości prawie dwóch miliardów uprawnień. Fakty te świadczą o potrzebie szybkiego działania ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady na rzecz opóźnienia sprzedaży części uprawnień do emisji – powiedziała komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard.

EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od 2012 r. również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty między portami lotniczymi w tych krajach i loty do obszarów ściśle z nimi powiązanych. Odnotowano dalsze obniżenie zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych, które sięgnęły w  2012 r. 1 867 mld ton równoważnika CO2, co oznacza spadek o ok. 2% w stosunku do 2011 r. Zweryfikowane emisje zgłoszone przez linie lotnicze wynoszą niemal 84 mln ton.

 Przestrzeganie przepisów

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa. Mniej niż 1% uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2012 r. przed 30 kwietnia 2013 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 1% emisji objętych systemem EU ETS.

Skuteczne działania w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z tym systemem podjęli również operatorzy statków powietrznych odpowiedzialni za ponad 98% emisji objętych systemem EU ETS w 2012 r. Zgodnie z przepisami decyzji o tymczasowym odstępstwie operatorzy statków powietrznych mogą ograniczyć w 2012 r. swoją odpowiedzialność za emisje do lotów w obrębie Europy. Jeśli operatorzy ci zdecydują się skorzystać z tej możliwości, do 27 maja mają dodatkową możliwość zwrotu bezpłatnych uprawnień za loty pozaeuropejskie.

Wszystkie przypadki naruszenia przepisów będą rozpatrywane zgodnie z ustalonymi procedurami przez właściwe organy danego państwa członkowskiego.

Nadwyżka uprawnień

Pod koniec 2011 r. nadwyżka uprawnień wynosiła ok. 950 mln. W wyniku łącznego wystąpienia szeregu czynników, tj. korzystania z kredytów międzynarodowych, uprawnień fazy drugiej sprzedawanych na aukcji i niewykorzystanych uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji, sprzedaży uprawnień trzeciego etapu  w celu pozyskania środków na program NER300 oraz wczesnej sprzedaży przydziałów trzeciego etapu  na aukcji, pod koniec 2012 r. odnotowano kumulację nadwyżki w wysokości prawie 2 mld uprawnień.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *