Recykling Rejs – finał akcji

W Szczecinie zakończyła się tegoroczna akcja  „Recykling – Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”. Inicjatywa porusza ważny problem zanieczyszczania środowiska wodnego, a także zwraca uwagę na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami, np. z  tworzyw sztucznych.

Podczas trzytygodniowego, liczącego blisko 1500 km, spływu Dunajcem, Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą i Odrą odbyło się kilkanaście spotkań z lokalnymi społecznościami i samorządami. Podczas nich  organizatorzy akcji namawiali do wspólnej troski o czystość rzek promując odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania: nieśmiecenie oraz konieczność segregowania i recyklingu odpadów. Odpady porzucone w środowisku często trafiają do rzek, a te, które są lekkie i unoszą się na powierzchni wody mogą ostatecznie dopłynąć  do morza. Należy pamietać, że wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.

Akcję już po raz trzeci zorganizowała  Fundacja PlasticsEurope Polska wraz z Dominikiem Dobrowolskim, wrocławskim podróżnikiem i ekologiem.

Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, mamy swój udział w rozwiązywaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. – Europejski przemysł tworzyw sztucznych współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić korzystne dla środowiska zasady zagospodarowania odpadów. Ważnym elementem tych działań jest edukacja społeczeństwa, promująca zachowania służące ochronie środowiska i pełnemu wykorzystaniu zasobów, w tym surowców wtórnych z odpadów – dodał.

Tegoroczny Recykling Rejs był okazją do obserwacji i zebrania pierwszych opinii po wprowadzeniu dużych zmian w polskiej gospodarce odpadami, zwanymi przez niektórych „rewolucją śmieciową”. Przede wszystkim zauważyć można większe zaangażowanie społeczności lokalnych i zainteresowanie tematem zagospodarowania odpadów. Na całej trasie widać było liczne przykłady dobrze zorganizowanej gospodarki odpadami, ale także typowe dla okresu przejściowego niedociągnięcia i sytuacje, gdy np. zbyt rzadko odbierane odpady przez dłuższy czas pozostają w środowisku.

Jednocześnie towarzysząca zmianom w prawie gorąca dyskusja przyczyniła się do zwiększenia wiedzy o odpadach i świadomości ekologicznej mieszkańców. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że odpady to nie tylko „śmieci”, które trzeba wyrzucić i o nich zapomnieć, ale również, że prawidłowe ich zagospodarowanie i wykorzystanie zawartej w nich wartości to nasza powinność nie tylko w stosunku do środowiska, ale i wobec przyszłych pokoleń.

Nowe prawo odpadowe jest dla każdej gminy szansą na nadrobienie zaległości w dziedzinie zagospodarowania odpadów, a stworzenie mechanizmów porządkujących gospodarkę odpadami w Polsce bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia dostępności odpadów tworzyw sztucznych zdatnych do recyklingu, m.in. poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki czy rozwój nowoczesnych systemów sortowania.

Dzięki poprawie zagospodarowania odpadów na lądzie jest szansa na zmniejszenie ilości odpadów tworzyw sztucznych trafiających do środowiska wodnego. Branża tworzyw sztucznych uważa, że plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Jednocześnie, przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone a problem ten nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę. W związku z tym europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie w skali europejskiej i światowej.

 Źródło: PlasticsEurope Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *