Realizacja projektów energetycznych coraz bliżej

Przyspieszenie realizacji kluczowych projektów infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej we wszystkich obszarach: energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej czy CCS to główny cel Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych do transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Dokument, którego projekt  ogłoszono w czasie trwania Polskiej Prezydencji w UE w październiku 2011 r., opublikowany został 15 maja 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wprowadza szczegółowe kryteria wyboru najważniejszych z punktu widzenia UE projektów – tzw. projektów wspólnego zainteresowania (PCI). Będą one realizowane w ramach 12 korytarzy i obszarów energetycznych. Projekty mogą liczyć na wsparcie na poziomie unijnym i krajowym.  Przewidziano m.in. ułatwienia dla projektodawców, zachęty inwestycyjne czy przyspieszoną ścieżkę uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych. Ponadto projekty PCI z sektora energii elektrycznej i gazu, będą mogły ubiegać się o wsparcie z funduszu Connecting Europe Facility (CEF), z którego na energetykę przeznaczone zostało 5,1 mld euro.

Niezależnie od wejścia w życie rozporządzenia, państwa członkowskie kończą dyskusje nad wyborem projektów wspólnego zainteresowania. Wstępna lista zostanie zatwierdzona w lipcu br. i opublikowana do końca 2013 r. Z kolei w grudniu 2013 r. Komisja Europejska ogłosi pierwszy konkurs na granty z CEF dla projektów PCI.

Rozporządzenie jest częścią tzw. pakietu infrastrukturalnego. W jego skład weszły również dokumenty dotyczące infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej oraz instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF, Łącząc Europę).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *