Przyjaźni z natury

Coraz częściej firmy czują się współodpowiedzialne za środowisko, które będzie miejscem życia kolejnych pokoleń. Aktywności proekologiczne są trendem, ale również „puzzlem”, który każda z nich stara się dokładać do globalnej układanki. Jednym z przedsiębiorstw, które podejmują liczne działania, by ograniczyć swój wpływ na środowisko naturalne, jest sieć handlowa Tesco.

Tesco swoją strategię środowiskową realizuje m.in. poprzez wprowadzanie zmian w sposobie funkcjonowania organizacji oraz pracę nad ulepszaniem łańcucha dostaw (wspólnie z partnerami handlowymi). Ważnym elementem tego modelu jest angażowanie klientów w akcje ekologiczne i edukacyjne, pozwalające budować postawy prośrodowiskowe. Patrząc szerzej, firma stawia sobie za cel ochronę zasobów naturalnych oraz ograniczenie emisji CO2. Z tego względu w 2000 r. Grupa Tesco zdeklarowała się do obniżenia o połowę, do końca 2020 r., emisji dwutlenku węgla na 1 m2 powierzchni we wszystkich sklepach i centralach dystrybucyjnych na świecie. W ramach tego zobowiązania każdy kraj, w którym działają sklepy Tesco, otrzymał cele cząstkowe, dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ograniczenia poboru wody i zwiększania odzysku surowców wtórnych. Tesco w Polsce dodatkowo wypracowało własny program zmniejszenia wpływu na środowisko, który opiera się na trzech filarach: ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu odzysku surowców wtórnych oraz kształtowaniu właściwych postaw pracowników.

W stronę OZE

W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla Tesco buduje sklepy, które są w pełni energooszczędne i dostosowane do efektywnego ograniczania emisji CO2. Korzysta się w nich głównie z energii naturalnej, wytwarzanej przez ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki i gruntowy wymiennik ciepła. Pierwszy energooszczędny sklep Tesco, a tym samym pionierski obiekt wykorzystujący energię naturalną w Polsce, powstał w 2006 r. w Zdzieszowicach. Na dachu sklepu zostały zamontowane odporne na warunki atmosferyczne ogniwa fotowoltaiczne, które wytwarzają energię elektryczną do oświetlenia sali sprzedaży. Dodatkowo wzdłuż frontowej ściany zamontowano cztery turbiny. Każda z nich wytwarza maksymalnie 1 kW energii elektrycznej. W ciągu dnia korzysta się z nich do oświetlania pomieszczeń biurowych, a nocą – przysklepowego parkingu. Ponadto zainstalowano gruntowy wymiennik ciepła, dzięki któremu możliwe jest podgrzewanie i schładzanie świeżego powietrza, nawiewanego do pomieszczeń sklepu. Kolejne energooszczędne sklepy Tesco powstały w Garwolinie, Lubartowie, Nowym Mieście Lubawskim, Grudziądzu oraz Biskupcu.

40 ton oszczędności

Wykorzystanie ekologicznych rozwiązań pozwala zaoszczędzić rocznie ok. 20% energii elektrycznej oraz 40% gazu. Oznacza to, że w ciągu roku emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostaje zmniejszona o 40 ton, co jest równe wadze ok. jedenastu samochodów osobowych. Oprócz tego, że rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska są wprowadzane w nowych sklepach, realizuje się je również w już istniejących obiektach. Przykładowo dokonywana jest zmiana systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowy, a także wymieniane są żarówki na energooszczędne (T8 ECO). Kolejną modyfikacją jest zainstalowanie pokryw w zamrażarkach i chłodziarkach oraz rolet w meblach chłodniczych. Dzięki temu urządzania pobierają mniej energii. W zoptymalizowaniu racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej pomogły czujniki ruchu i zmierzchu. W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych sprawdziły się czasowe baterie wodne. W celu dostosowania charakteru pracy urządzeń do potrzeb wynikających z chwilowego zapotrzebowania w urządzeniach wentylacji i klimatyzacji zainstalowano przetwornice częstotliwości prądu. Całkowite wyeliminowanie freonu w urządzeniach chłodniczych osiągnięto wskutek wykorzystania nowatorskiego systemu chłodniczego.

Specjaliści od oszczędzania energii

Poza nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, ogromny wkład w promowanie dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska mają pracownicy. To oni budują ekologiczną świadomość wśród klientów, swoich rodzin oraz znajomych. Z tego względu regularnie prowadzone są szkolenia w zakresie oszczędzania energii. Dla pracowników wprowadzony został m.in. program „Lider Energii”. W każdym sklepie Tesco zatrudniona jest osoba, która sprawuje funkcję lidera ds. oszczędności energii. Zajmuje się ona sprawdzaniem sprzętów elektrycznych, zgłasza awarie, wyłącza nieużywane urządzenia, a także promuje odpowiednie zachowania personelu.

Zbiórka, segregacja i przetwarzanie

W 2011 r. współczynnik recyklingu dla Tesco wyniósł 62,2%, co oznacza, że ponad połowa wyprodukowanych odpadów została poddana zagospodarowaniu. Aby skutecznie wyliczyć ten współczynnik, pod uwagę bierze się wszystkie odpady, które poddawane są procesowi, czyli: folię, makulaturę, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, świetlówki, zużyte baterie i tonery, odpady spożywcze i mięsne, sorbenty oraz odzież. W 2011 r. zebrano blisko 27 500 ton makulatury i folii oraz prawie 3770 ton odpadów niebezpiecznych, które oddano firmom specjalizującym się w utylizacji.

W każdym z ponad 400 sklepów Tesco znajdują się również ekopunkty, do których klienci mogą wrzucać zużyte baterie, tonery i drobny sprzęt elektroniczny, taki jak: ładowarki, kable, płyty CD i DVD. Ekopunkty są ustawione w widocznych i łatwo dostępnych miejscach –zazwyczaj w pobliżu punktu obsługi klienta. W 2011 r., dzięki ekopunktom zebrano ponad 11 ton tonerów oraz 30 ton baterii. Programem recyklingu, poza sklepami, objęte są również centralne biura Tesco. Wynik comiesięcznej selektywnej zbiórki to ok. 1 tona makulatury. Konsekwentne podejście do założonych celów przekłada się na wyniki. Dzięki ekopunktom i zbiórkom – w działania recyklingowe może zaangażować się każdy. Tesco, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, przy każdym większym sklepie ustawiło specjalne pojemniki do segregacji odpadów, takich jak: szkło, plastik i makulatura. Jednak to nie wszystko. Częstym problemem – nie tylko klientów Tesco – jest utylizacja niepotrzebnego sprzętu AGD i RTV. Tesco bezpłatnie przyjmie każde tego typu urządzenie, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Ekopunkty znajdują się w ponad 400 sklepach Tesco.

Edukacja na zielono

Poza dostarczaniem gotowych rozwiązań, dla Tesco ważne jest też budowanie ekologicznej świadomości klientów, poprzez tworzenie oraz prowadzenie programów edukacyjnych.

Od trzech lat Tesco wspólnie z partnerami realizuje program „Ekologia dla szkół”,którego adresatami są dzieci oraz młodzież szkolna. W jego ramach tworzone są materiały edukacyjne: filmy, multimedialne teksty i zagadki, ciekawostki oraz inne informacje, dotyczące ochrony środowiska. W myśl hasła, że razem można więcej, Tesco do wielu akcji społecznych angażuje również swoich klientów. Każda inicjatywa dedykowana jest określonemu problemowi. Opakowania po napojach – puszki, butelki PET oraz szklane zbierane są w ramach akcji „Kto nie przyniesie – odpada!”. Tesco realizuje ten projekt wspólnie z dostawcami – firmami Carlsberg Polska i Coca-Cola HBC Polska. Podczas ostatniej akcji 20 tys. klientów oddało łącznie ponad 20 ton odpadów. „W Tesco elektrośmieci mają branie” to hasło kampanii, w którą również zaangażowało się wielu ludzi – w sześciu miastach Polski zebrano 5 ton zużytego sprzętu RTV i AGD oraz kilkadziesiąt telefonów komórkowych. Warto podkreślić, że to tylko część wszystkich podejmowanych działań edukacyjnych.

Tesco to firma, której udało się wprowadzić program pozytywnie wpływający na środowisko. Dzięki specjalnym oznaczeniom w sklepach i kampaniom informacyjnym firma kształtuje zachowania proekologiczne swoich klientów. Ma zatem pełną świadomość tego, że wygląd świata, w którym będą żyły przyszłe pokolenia, zależy od każdego człowieka.

Łukasz Kędzior, kierownik Planu dla Społeczności, Tesco Polska

 Opublikowano: Ecomanager Numer 2/2013 (33)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *