Program Sokół – kolejny nabór

NFOŚiGW ogłosił III nabór wniosków do programu „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Dla potencjalnych wnioskodawców przewidziano także szkolenie. 

Przypomnijmy, że celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług.

Program priorytetowy NFOŚiGW – Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce: Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych  – skierowany jest do przedsiębiorców, określonych w sposób szczegółowy w ustawie  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z III naborem zaplanowało bezpłatne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Odbędzie się ono 6 marca 2018 r. w siedzibie NFOŚiGW, mieszczącej się w Warszawie na ul. Konstruktorska 3a. Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać do 1 marca br. za pomocą formularza.

Zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Wśród nich wyróżniamy biogospodarkę rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskową (KIS nr 3); zrównoważoną energetykę  (KIS nr 4-6); surowce naturalne i gospodarkę odpadami (KIS nr 7-9). Wsparciem objęte zostaną te projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje. Specjalizacje oraz działy można odszukać na stronie KIS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców, NFOŚiGW w kolejnym naborze zwiększył limit kwot finansowania zwrotnego w fazie B+R do 5 mln zł, w fazie W do 150 mln zł dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 300 mln zł dla dużych przedsiębiorców.

Dotychczas w ramach dwóch poprzednich naborów wpłynęło 76 wniosków na sumaryczną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,31 mld zł. Ocena wniosków z pierwszego naboru zbliża się ku końcowi. Na podstawie pozytywnie wydanych decyzji dotychczas zawarto 13 umów na sumaryczną kwotę 116,56 mln zł. W ramach drugiego naboru trwa ocena formalna wniosków.

Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie w ramach programu Sokół będą mogli składać wnioski od 19 lutego do 29 czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące III naboru dostępne są na stronie programu Sokół.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *