Proekologiczna inwestycja w Z.Ch. „Police”

Ponad 163 mln zł będzie kosztowała nowa, proekologiczna inwestycja Zakładów Chemicznych „Police” – węzeł oczyszczania spalin. Inwestycja jest częścią modernizacji polickiej elektrociepłowni II (ECII).

W poniedziałkowej uroczystości  wmurowania aktu erekcyjnego udział wzięli: Jerzy Buzek – Premier RP w latach 1997-2001, Marcin Zydorowicz – Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Arcybiskup Andrzej Dzięga i Krzysztof Jałosiński – prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Police”, Dyrektor Generalny (fot).

– Ta ważna inwestycja, która będzie kosztować 163,7 mln zł, pokazuje, że Zakłady Chemiczne „Police” biorą pełną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Nowy węzeł oczyszczania spalin zapewni zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu do wyśrubowanych norm unijnych – powiedział podczas wmurowania aktu erekcyjnego Krzysztof Jałosiński, prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Police”, Dyrektor Generalny.

Po zakończeniu prac w 2015 r., Z. Ch. „Police” znacząco zmniejszą emisję niektórych składników uwalnianych do atmosfery i spełnią wyższe standardy, jakie na polską energetykę nakłada Unia Europejska. Jest to jeden z elementów ważnych zmian w polskiej energetyce, która przechodzi obecnie transformację.

– Unia Europejska określa wymogi w zakresie ochrony środowiska, które są szczególnie ważne przy prowadzeniu działalności przemysłowej o dużym potencjale zanieczyszczeń – powiedział obecny na uroczystości Jerzy Buzek Premier RP w latach 1997-2001. – Cieszę się, że tak ważna polska spółka jak Zakłady Chemiczne „Police”, ogranicza do minimum swój wpływ na środowisko naturalne. Dzięki temu pokolenia naszych dzieci i wnuków będą mogły cieszyć się zieloną Polską – dodał.

Modernizacja istniejącej infrastruktury ECII obejmuje unowocześnienie dwóch kotłów oraz budowę węzła oczyszczania spalin. W jego skład wejdą instalacja odazotowania oraz instalacja odsiarczania spalin dla kotłów.

W ciągu najbliższych dwóch lat Grupa Azoty przeprowadzi szereg inwestycji w ekologię. Będą to przedsięwzięcia ograniczające emisję gazów cieplarnianych, zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej – dodał prezes Krzysztof Jałosiński.

W latach 2013-2015 Grupa Azoty planuje zrealizować w sumie 11 inwestycji proekologicznych. Na terenie przodujących pod względem działań na rzecz ochrony środowiska Zakładów Chemicznych „Police” rozpocznie się m.in. budowa instalacji do neutralizacji ścieków przemysłowych z instalacji bieli tytanowej, a także modernizacja systemu oczyszczania gazów porozkładowych. W Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach zostanie przeprowadzona modernizacja elektrociepłowni EC-2 oraz instalacji oczyszczania spalin w celu dostosowaniu obecnej instalacji do nowych standardów emisji. Zakłady Azotowe Kędzierzyn również przeznaczą znaczne środki na inwestycje proekologiczne. Przeprowadzona zostanie modernizacja Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków. Unowocześniona zostanie także instalacja elektrociepłowni, czego efektami będzie zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz ograniczenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

Źródło: Grupa Azoty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *