(Pro)efektywne rozwiązania IT

Wachlarz rozwiązań, jakie generuje obecnie branża informatyczna dla przemysłu zainteresowanego usługami i produktami proekologicznymi, jest bardzo szeroki, a dotyczy zarówno sprzętu informatycznego, oprogramowania, jak i usług.

Produkty IT w szczególności cechuje wysoka innowacyjność, która odnosi się również do ochrony środowiska. Rozwiązania proekologiczne są wdrażane na różnych płaszczyznach, począwszy od właściwego zaprojektowania urządzeń energooszczędnych, przez ich eksploatację, po wtórne wykorzystanie materiałów w recyklingu. Dotyczy to zarówno pojedynczych urządzeń, jak i całych systemów energooszczędnych z możliwością wtórnego wykorzystania powstałego ciepła lub schładzanych naturalnie.

Ekologia produktów

Wiele produktów z dziedziny IT może być proekologicznych dla przemysłu, jeśli tylko zastosuje się odpowiednie rozwiązania. Należą do nich m.in. routery sieciowe, przełączniki sieciowe, przełączniki SMART, przełączniki zarządzalne, systemy pamięci sieciowych, urządzenia do monitoringu, platformy, stacje bazowe, systemy pamięci sieciowych oraz drukarki. Szczególnie pomocne mogą się okazać narzędzia do obserwacji zużycia energii, np. technologia do przełączników, umożliwiająca pomiar zużycia energii w czasie rzeczywistym. Dzięki niej dyrektorzy techniczni są lepiej poinformowani o oszczędnościach energetycznych w całej instytucji oraz jej poszczególnych, nawet oddalonych częściach.

Ograniczenie zużycia energii i obniżenie kosztów operacyjnych infrastruktury informatycznej umożliwiają m.in. przełączniki oparte na nowym, energooszczędnym standardzie Ethernet. Dzieje się tak dzięki natychmiastowemu ich przejściu w „tryb uśpienia” w przypadku braku ruchu, co ogranicza ilość energii pobieranej przez urządzenia informatyczne. Automatycznie dostosowywany jest poziom zużycia energii do rzeczywistego natężenia ruchu między przełącznikami a innymi urządzeniami podłączonymi do sieci. W rezultacie całkowity koszt użytkowania infrastruktury może spaść nawet o 51%.

Energetyczne oszczędności

W celu uzyskania znacznej oszczędności energii warto zainwestować w energooszczędne serwery, które dzięki konstrukcji umożliwiającej współużytkowanie energii, zapewniają sprawność energetyczną o 30% wyższą niż tradycyjne serwery stelażowe.

Serwery nowej generacji oferują większe możliwości w zakresie wirtualizacji i automatyzacji oraz zawierają funkcje zapewniające niższe zużycie energii, takie jak zestaw czujników monitorujących temperaturę w serwerze i regulujących ustawienia elementów systemu (np. wentylatorów, pamięci). Duże znaczenie zyskuje również technologia pozwalająca realokować zasoby systemu zasilania i chłodzenia w centrum przetwarzania danych przez możliwość dynamicznego ustawiania maksymalnej ilości energii zużywanej przez serwery. Precyzyjna identyfikacja zapotrzebowania poszczególnych serwerów na moc oraz opcje ustawienia limitu na podstawie podanego zużycia energii pozwalają wykorzystać odzyskaną w ten sposób energię w celu zwiększenia mocy obliczeniowej centrum przetwarzania danych.

Z bogatej oferty komputerów i terminali na polskim rynku wiele produktów posiada certyfikat Energy Star. Dostępne są już komputery wyposażone w zasilacze o sprawności 94% i unikalną technologię 0-Watt, co zmniejsza zużycie energii o ponad 87% w porównaniu z komputerem PC wyprodukowanym przed czterem laty.

Coraz większą popularnością cieszą się jednak terminale, które umożliwiają wielu użytkownikom niezależną pracę na jednej stacji roboczej PC. Pozwalają one na szybkie zwielokrotnienie liczby stanowisk komputerowych przy zdecydowanym obniżeniu zużycia energii. Do każdego stanowiska pracy można przypisać kilka osób jednocześnie, które mają własny login i hasło, co zapewnia im komfort pracy porównywalny z pracą na komputerze osobistym. Jednocześnie administrator ma możliwość zlecania wszystkim indywidualnych zadań, których wyniki mogą być udostępnianie innym poprzez korzystanie z folderu publicznego.

Monitory, skanery, drukarki

Oferta zielonego IT w dziedzinie monitorów jest bardzo bogata. Obecnie najpopularniejsze są urządzenia z podświetleniem opartym na technologii diodowej LED, co umożliwiło skuteczne wyeliminowanie rtęci z produkcji, przy redukcji o 30% zużycia energii. Konstrukcja nowoczesnych monitorów często wykonana jest z plastiku z odzysku, obudowa nie zawiera kolorowych nadruków ani chemicznych warstw ochronnych, a logo jest grawerowane. Rozwiązaniem przyjaznym środowisku są też płyty główneniezawierające pierwiastków z grupy fluorowców (fluor, chrom, brom, jod), co zmniejsza ilość substancji toksycznych używanych w ich produkcji. Spośród dysków twardych zewnętrznych i wewnętrznych dostępne są już urządzenia zużywające poniżej jednego wata energii w trybie czuwania (mniej o ponad 95%), dzięki zastosowaniu nowej struktury obwodów. W efekcie dysk jest wyłączany automatycznie po odłączeniu go od portu USB.

Z kolei skanery powinny charakteryzować się niskim zużyciem energii, krótkim czasem gotowości do pracy (np. dzięki użyciu diod LED jako źródła światła), niską emisją hałasu, obudową wykonaną z ekologicznych surowców oraz niewielkim użyciem potencjalnie niebezpiecznych substancji.

Coraz bardziej przyjazne środowiskustają się takżedrukarki. Średnio monochromatyczna drukarka laserowa zużywa tygodniowo o 25% mniej energii w porównaniu z modelem sprzed ośmiu lat. Coraz więcej firm umożliwia też swoim klientom recykling wkładów atramentowych i kaset z tonerem, dając gwarancję, że niepotrzebny sprzęt lub materiały eksploatacyjne zostaną poddane recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Klientom instytucjonalnym oferuje się np. możliwość zamówienia kartonów, w których można odesłać zużyte wkłady atramentowe i kasety z tonerem w celu recyklingu Niektóre firmy dają też możliwość oddania w rozliczeniu używanego sprzętu.

Przedstawiciele branży przemysłowej powinni także inwestować w systemy oferujące nowatorskie rozwiązania, takie jak łączenie zasobów infrastruktury sieciowej z zasobami mocy obliczeniowej w jeden spójnie zarządzalny system. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia obniżenie całkowitych kosztów utrzymania centrum przetwarzania danych oraz poprzez stworzenie spójnej warstwy wirtualizacyjnej i dynamiczne alokowanie zasobów, zwiększenie elastyczności infrastruktury IT.

Wirtualna komunikacja

Coraz częściej za element zielonego IT uważa się wirtualizację. W ciągu ostatnich dziesięciu lat postęp technologiczny pozwolił zredukować potrzebę podróży dzięki szerokopasmowym sieciom IP, umożliwiającym niezawodną komunikację audiowizualną. Ciekawą ofertą jest kompleksowe rozwiązanie nowej generacji, które dynamicznie tworzy wirtualne desktopy na żądanie, oferując spersonalizowany obraz desktopu podczas każdego logowania. Rozwiązanie to niweluje konieczności wymiany sprzętu oraz zmniejsza koszty eksploatacji.

Na rynku są też dostępne rozwiązania infrastruktury wirtualnej dla przedsiębiorstw, które przyspieszają jej wdrażanie i stanowią podstawę przetwarzania w chmurze. Umożliwiają one m.in. zwiększenie mobilności maszyn wirtualnych nawet o 40%, podwojenie przepustowości i ponad 500-krotne skrócenie czasu odtwarzania sieci po awarii.

Wśród przedsiębiorców na popularności zyskują również rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z systemów ujednoliconej komunikacji. Pozwalają one na zwiększenie tempa współpracy i reagowania na zmiany biznesowe oraz ułatwiają kontakty i współpracęfirm w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i o każdej porze. Systemy do przekształcania systemów transmisji głosu upraszczają współpracę biznesową dzięki scentralizowanym systemom Voice over IP (VoIP) i platformom telefonii tradycyjnej, rozszerzonym za pomocą protokołu IP i tworzącym jeden kanał do transmisji głosu, danych i wideo.

Przetwarzanie danych

W przypadku centrów przetwarzania danychwięcej niż połowa mocy obecnie do nich dostarczanej zużywana jest przez systemy zasilania i chłodzenia (szacuje się, że marnuje się ok. 40% energii). By temu przeciwdziałać, można zastosować modułowe centrum danych, które zużywa nawet do 95% energii mniej niż oferujące podobną moc obliczeniową konwencjonalne centra danych. Centrum jest chłodzone przy użyciu systemu, który automatycznie dostosuje parametry chłodzenia, bazując na pomiarach temperatury powietrza na zewnątrz.

Tworzenie ekologicznego centrum przetwarzania danych jest procesem złożonym. Na jego energooszczędność składa się wiele czynników: zwiększenie efektywności chłodzenia (przez zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza), kontrola temperatury poszczególnych komponentów (zainstalowanie czujników temperatury), zastosowanie „chłodzenia połączonego” (dostarczenie chłodnego powietrza jak najbliżej urządzenia generującego ciepło), wdrożenie systemu zarządzania energią, przeprowadzenie kontroli wykorzystania zasobów, zastosowanie technologii wirtualizacji czy twórcze wykorzystanie ciepła odpadowego (zapewniającego zmniejszenie poboru energii, emisji dwutlenku węgla oraz kosztów).

W przyszłości należy spodziewać się wzrostu zainteresowania infrastrukturą informatyczną związaną z coraz większą energooszczędnością wprowadzanych rozwiązań, np. ekologiczną pamięcią masową, zapewniającą niskie koszty i łatwą możliwość rozbudowy, a przede wszystkim centrami danych, których dziś dużym problemem jest kwestia rozproszenia ciepła.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze technologii zielonego IT jest tendencja do ograniczania budżetów informatycznych, co decydować będzie o inwestowaniu w nowe produkty, zapewniające znaczne ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów chłodzenia, oraz w rozwiązania monitorujące wykorzystanie mocy.

Piotr Mękarski, kierownik ds. ochrony środowiska, HP Polska

Opublikowano: Ecomanager Numer 11/2011 (20-21)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *