Preferencyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw energochłonnych

Obniżenie podstawy obliczania wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia (OZE i kogeneracji) to jedno z rozwiązań poselskiej nowelizacji Prawa energetycznego (tzw. Mały Trójpak), która wspiera działalność tzw. odbiorców przemysłowych energii elektrycznej.

Odbiorcom przemysłowym, prowadzącym określony w prawie energetycznym rodzaj działalności, już od 11 września 2013 r. przysługuje prawo samodzielnego wywiązywania się z tego obowiązku. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest zużycie energii elektrycznej nie mniejsze niż 100 GWh w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku. Jej koszt powinien jednak wynosić nie mniej niż 3% wartości produkcji.

Ponadto firmy te zobligowane są do terminowego złożenia odpowiedniego oświadczenia Prezesowi URE. Do 25 września br. powinni je złożyć ci przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych rozwiązań w 2013 r. Natomiast w odniesieniu do takiego zobowiązania w kolejnych latach – corocznie do 30 listopada roku poprzedzającego rok jego realizacji.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *