PPP a bioprzemysł

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, zorganizowało 22 listopada br. dzień informacyjny na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego „The Bio-based Industries”. Spotkanie odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jego celem było przekazanie informacji na temat Partnerstwa publiczno – prywatnego dotyczącego bioprzemysłu (przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego). To nowa inicjatywa, która wkrótce zostanie uruchomiona przez Komisję Europejską (po przyjęciu projektu rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego bioprzemysłu). Ma ona pomóc osiagnąć konkretne efekty dzięki ścisłej współpracy przemysłu i nauki przy realizacji Strategicznej Agendy Badawczej i Innowacji.

Przedstawiciele konsorcjum Bio-based Industries, które będzie zarządzać inicjatywą, przekazali informację m.in. na temat oczekiwanych rezultatów oraz możliwości powiązania PPP ze strategiami rozwoju regionalnego, w tym dotyczącymi inteligentnych specjalizacji.

W drugiej części spotkania, eksperci i przedstawiciele nauki, wygłosili prezentacje dotyczące różnych obszarów biogospodarki w Polsce, wskazując przy tym na duży potencjał naszego kraju w tym obszarze. Mówiono przede wszystkim o zasobach ludzkich, nauki i transferu technologii, roli sektora drewna i leśnictwa w rozwoju biogospodarki. Podjęto kwestie odpadów jako surowca w biogospodarce, potencjału uruchomienia biorafinerii w Polsce oraz dotychczasowych doświadczeń NCBR w realizacji instrumentu o charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *