Powody zamknięcia elektrowni jądrowej w San Onofre

www.pl.depositphotos.com/iofotoZgodnie z informacjami posiadanymi przez Państwową Agencję Atomistyki powody zamknięcia elektrowni jądrowej w San Onofre w USA dotyczą aspektów technicznych, niestanowiących zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Elektrownia została wyłączona w styczniu 2012 r. z uwagi na uszkodzenie zainstalowanych 14 miesięcy wcześniej wytwornic pary. Uszkodzenia te prowadziły do przedostawania się wody z pierwotnego obiegu chłodzenia do obiegu wtórnego. Należy jednak podkreślić, iż oba obiegi wody są obiegami zamkniętymi, a substancje promieniotwórcze nie zostały uwolnione do środowiska.

Operator elektrowni, firma Southern California Edison, wystąpiła do amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) z wnioskiem o wydanie zgody na działanie elektrowni ze zmniejszoną mocą po dokonaniu odpowiednich napraw. NRC nie wydała do tej pory takiej decyzji, w związku z czym dyrekcja elektrowni postanowiła kilka dni temu o wyłączeniu elektrowni na stałe. Elektrownia miała być eksploatowana jeszcze przez 20 lat.

Jak powiedział William D. Magwood, komisarz amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego,11.06. br. w Brukseli podczas konferencji unijnych dozorów jądrowych, zamknięcie elektrowni jądrowej w San Onofre nie ma żadnego związku z wnioskami wyciąganymi po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *