Porozumienie w konsultacjach

www.sxc.hu/jenny w.Rozpoczęła się publiczna debata na temat kształtu nowego porozumienia międzynarodowego na rzecz walki ze zmianą klimatu. Komisja Europejska przyjęła komunikat konsultacyjny w tej sprawie.

W dokumencie postawiono wiele ważnych pytań i poproszono zainteresowane strony, aby przedstawiły swoje poglądy na temat nowego porozumienia, które ma zostać opracowane przed końcem 2015 r., a zacznie obowiązywać w 2020 r.

Aby zapobiec najbardziej dotkliwym skutkom zmiany klimatu, światowi przywódcy w Kopenhadze wyznaczyli cel: utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 °C. To dobry krok. Widzimy jednak wyraźnie, że to nie wystarczy, bo z każdym dniem świat oddala się od realizacji tego celu. Dlatego wszyscy powinni podjąć energiczne działania. Warunkiem sukcesu jest ambitne międzynarodowe porozumienie, na podstawie którego wszystkie znaczące gospodarki świata podejmą zobowiązania zgodne z ich obecnymi i przyszłymi możliwościami. Niniejszy dokument jest zaproszeniem do udziału w kształtowaniu stanowiska UE i w staraniach o uzyskanie możliwie najkorzystniejszego rozwiązania w 2015 r. – powiedziała komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard.

W komunikacie konsultacyjnym zaprasza się zainteresowane strony, państwa członkowskie i instytucje UE do przedstawienia opinii na temat kształtu porozumienia zaplanowanego na 2015 r., które ustanowi międzynarodowy system przeciwdziałania zmianie klimatu po  2020 r.

Porozumienie zaplanowane na 2015 r. będzie musiało połączyć obecne wiążące i niewiążące ustalenia dokonane w ramach konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz protokołu z Kioto, w jeden spójny system. UE, kilka innych krajów europejskich i Australia przystąpiły do drugiego, prawnie wiążącego okresu rozliczeniowego w ramach protokołu z Kioto. Około 60 innych krajów podjęło niewiążące zobowiązania różnego typu, dotyczące zmniejszenia lub ograniczenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych.

Choć głównym tematem komunikatu konsultacyjnego jest planowane na 2015 r. porozumienie, to jasno stwierdza się w nim, że kluczowe znaczenie dla jego powodzenia będą miały globalne działania podjęte przed 2020 r.

Konsultacje społeczne w internecie potrwają do 26 czerwca br. Komisja przeanalizuje otrzymane odpowiedzi i na ich podstawie opracuje stanowisko UE w sprawie porozumienia zaplanowanego na 2015 r.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *