Polpharma

polpharmaPolpharma już po raz szósty wydała Raport Środowiskowy, którego celem jest informowanie partnerów, klientów oraz społeczności lokalnej o zaangażowaniu firmy w ochronę środowiska oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Najnowszy dokument nosi tytuł „Ludzie – Praca – Środowisko”.

Priorytetem Polpharmy jest stosowanie przyjaznych dla środowiska substancji chemicznych, optymalizacja procesów, poprawa efektywności zużycia energii oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń do każdego elementu środowiska.

W raporcie zaprezentowano m.in. realizację w 2012 r. założonych przez Polpharmę długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego na lata 2010–2014. Dotyczą one m.in. redukcji zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody głębinowej, rozpuszczalników i PVC, a także zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów.

Oprócz działań o charakterze inżynieryjnym, procesowym i technologicznym, których celem jest ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa, Polpharma prowadzi również wiele inicjatyw edukacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości i propagowania  właściwych postaw wśród pracowników i społeczności lokalnej. Więcej na ich temat również można przeczytać w tegorocznym raporcie.

Z publikacji można także dowiedzieć się, jakie są aspiracje firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które wyznaczają kierunki do doskonalenia w kolejnych latach.

POBIERZ RAPORT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *