Polacy o „łupkach”

Czy Polacy są za wydobywaniem gazu łupkowego? Czy ich zdaniem eksploatacja tego surowca zwiększyłaby bezpieczeństwo eneretyczne kraju? Czy zgadzają się oni na tego typu inwestycje w pobliżu miejsca swojego zamieszkania?

Centrum Badania  Opinii Społecznej (CBOS) w czerwcu br. opublikował wyniki sondażu na temat stosunku Polaków do eksploatacji rodzimych złóż gazu łupkowego, z którego wynika, że 78% badanych opowiada się za wydobywaniem gazu łupkowego, a tylko nieliczni (7%) są temu przeciwni. W porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzonymi w 2011 r., w ciągu dwóch lat przybyło osób przeciwnych eksploatacji złóż zlokalizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania (o 6 punktów, do 27%). Wciąż jednak blisko 60% nie miałoby nic przeciwko temu.

Badania pokazały, że najbardziej przychylni wydobywaniu gazu łupkowego są lepiej wykształceni mieszkańcy ośrodków miejskich, głównie mężczyźni. Zaskakujące jest to, że wysoki odsetek osób, które są przeciwne eksploatacji złóż w pobliżu miejsca zamieszkania został odnotowany wśród osób w wieku 18-24 lata.

Ponad 80% badanych uważa, że wydobywanie gazu łupkowego zwiększyłoby bezpieczeństwo eneregtyczne Polski, co najmniej częściowo uniezależniając Polskę od dostaw surowców z zagranicy. Dla 66% osób eksploatacja gazu łupkowego byłaby też opłacalna – jego cena nie przewyższyłaby kosztów ponoszonych przy zakupie surowców od odstawców zewnętrznych.

Dla ponad połowy Polaków wydobycie gazu łupkowego jest bezpieczne dla środowiska naturalnego (jest to o 8 punktów więcej ni z w 2011 r.), ale jednocześnie zwiększył się odsetek osób obawiających się jego wpływu ba zdrowie ludzi (do z 13 do 19%). Wciąż duża grupa (37%) badanych nie potrafi ocenić zagrożeń wynikających z eksploatacji złóż tego surowca.

Źródło:  Centrum Badania  Opinii Społecznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *