Pierwsze umowy podpisane

Już blisko połowa (21 z planowanych 43) umów o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR zostało zawartych pomiędzy PARP a beneficjentami projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Umowy są wynikiem rozstrzygnięcia konkursu PARP, w ramach którego o bezzwrotną dotację w maksymalnej wysokości 100 000 zł mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy chcący wdrożyć w swojej firmie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pierwszy nabór wniosków został przeprowadzony w II kwartale br. Dofinansowane projekty są inspirującymi pomysłami na poprawę funkcjonowania biznesu, tak by był bardziej ekologiczny, przejrzysty, przyjazny pracownikom i społeczności lokalnej, w której przedsiębiorstwo działa.

Jednym z nich jest projekt firmy z branży drukarskiej, która chce zmniejszyć swoje negatywne oddziaływanie na środowisko, wdrożyć nowoczesną strategię zarządzania zasobami ludzkimi w firmie oraz politykę współpracy ze środowiskiem naukowym (szkołami, uczelniami wyższymi). Środki z dotacji zostaną przeznaczone m.in. na stworzenie strategii CSR w firmie, audyt środowiskowy i energetyczny, badania laboratoryjne produktu pod kątem możliwości rezygnacji z użycia substancji uciążliwych dla środowiska, badanie opinii pracowników, a także przygotowanie raportu społecznej odpowiedzialności firmy.

Innym przykładem jest mikroprzedsiębiorstwo świadczące usługi rachunkowo-księgowe, doradcze i szkoleniowe, które zaplanowało zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a także papieru i toneru. W zakresie kwestii istotnych dla pracowników wdrożony zostanie międzynarodowy standard BHP oraz system umożliwiający świadczenie pracy z domu np. osobom opiekującym się małymi dziećmi. Firma wdroży również program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy firmy, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi, będą świadczyć nieodpłatne usługi na rzecz innych podmiotów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma z branży spożywczej zaplanowała uzyskanie dwóch certyfikatów branżowych poświadczających jakość i bezpieczeństwo jej produktów. W celu obniżenia kosztów działalności firmy poniesiona zostanie inwestycja w instalację odzysku ciepła. Koszty przedmiotowej certyfikacji i inwestycji mogą zostać pokryte z dotacji PARP.

Ogółem planowane jest zawarcie 43 umów (na łączną kwotę dotacji w wysokości 3 020 401,95 zł) na realizację projektów z zakresu CSR, których podział wg województw wygląda następująco: dolnośląskie – 5 projektów, kujawsko-pomorskie – 3 projekty, lubelskie – 2, lubuskie – 1, łódzkie – 0, małopolskie – 3, mazowieckie – 5, opolskie – 0, podkarpackie – 2, podlaskie – 0, pomorskie – 4, śląskie – 6, świętokrzyskie – 4, warmińsko-mazurskie – 2, wielkopolskie – 3, zachodniopomorskie – 3 projekty.

Drugi nabór wniosków planowany jest na czwarty kwartał bieżącego roku (listopad/grudzień).

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *