Pieniądze na ekoinnowacje

Do 5 września br. przedsiębiorstwa z całej Europy mogą składać wnioski o dofinansowanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. W ostatnim już konkursie  w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest dorozdysponowania 31,5 mln euro.

Do konkursu można zgłaszać nowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska w pięciu dziedzinach: recykling materiałów, woda, ekologiczne produkty budowlane, przedsiębiorstwa ekologiczne, a także sektor żywności i napojów.

Innowacja ekologiczna oznacza nie tylko znalezienie niszy rynkowej przez przedsiębiorstwa ekologiczne. Konkurencyjność Europy w nadchodzących dziesięcioleciach będzie zależała od jej zdolności do przezwyciężania ograniczeń związanych z zasobami. Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa są katalizatorami tych przemian dla całej gospodarki. Zachęcam w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania się o finansowanie oraz wsparcie Europy w jej przywódczej roli w takich sektorach jak gospodarka wodą i odpadami – powiedział Janez Potočnik, europejski komisarz ds. środowiska.

Zaproszenie do składania wniosków jest w pierwszym rzędzie ukierunkowane na prywatne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które opracowały innowacyjne i ekologiczne produkty, procesy lub usługi, ale mają trudności z wprowadzeniem ich na rynek. W bieżącym roku w ramach przetargu Komisja sfinansuje do 50% kosztów projektu oraz powinna wesprzeć ok.  45 nowych projektów.

W ramach ubiegłorocznego konkursu uruchomionych zostanie blisko 50 projektów, a ponad 185 projektów jest już w trakcie realizacji. Dotyczą one m.in. optymalizacji technologii ponownego wykorzystania cegły rozbiórkowej w przemyśle budowlanym, produkcji obuwia skórzanego wolnego od szkodliwych chemikaliów, stosowania CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł Omega-3, a także nowych technik produkcji dywanów.

Inicjatywa Ekoinnowacje jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), a przeznaczony na nią budżet wynosi ok. 220 mln euro na lata 2008-2013. Program ten wspiera produkty sprawdzone pod względem technologicznym, które przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych Europy. Inicjatywa Ekoinnowacje stanowi proekologiczny element programu CIP, jak również przyczynia się do realizacji planu działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP). Program jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI).

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *